ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Řidičské oprávnění a řidičský průkaz

Řidičské oprávnění a řidičský průkaz

Pro laika téměř totožné pojmy. Z praxe dopravní policie či úředníků dopravně správních agend je však patrné, že zásadní rozdíl ve významu neznají mnohdy ani sami držitelé řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Poměrně častý je například dotaz typu: „Když si zapomenu řidičák doma a policie mě zastaví, dostanu 4 body?“

Hlubší znalost této problematiky jistě nemá pro bezpečnost silničního provozu zásadní význam, ale … může se hodit.

V dokumentu Pdf uvádíme základní informace o řidičském oprávnění a podrobnější o řidičských průkazech. Vzhledem k tomu, že problematika řidičských průkazů je poměrně rozsáhlá, soustředili jsme se pouze na základní ustanovení zákona o silničním provozu (druhy řidičských průkazů, kdo ŘP vydává, povinnost odevzdání ŘP, neplatnost ŘP a výměna).

ridicsky_prukaz.pdf 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…