ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Řidičské oprávnění a řidičský průkaz

Řidičské oprávnění a řidičský průkaz

Pro laika téměř totožné pojmy. Z praxe dopravní policie či úředníků dopravně správních agend je však patrné, že zásadní rozdíl ve významu neznají mnohdy ani sami držitelé řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Poměrně častý je například dotaz typu: „Když si zapomenu řidičák doma a policie mě zastaví, dostanu 4 body?“

Hlubší znalost této problematiky jistě nemá pro bezpečnost silničního provozu zásadní význam, ale … může se hodit.

V dokumentu Pdf uvádíme základní informace o řidičském oprávnění a podrobnější o řidičských průkazech. Vzhledem k tomu, že problematika řidičských průkazů je poměrně rozsáhlá, soustředili jsme se pouze na základní ustanovení zákona o silničním provozu (druhy řidičských průkazů, kdo ŘP vydává, povinnost odevzdání ŘP, neplatnost ŘP a výměna).

ridicsky_prukaz.pdf 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…