ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Koncem loňského roku jsme Vás stručně informovali o změnách v dopravním značení, které přinesla nová vyhláška č. 294/2015 Sb. Ta po čtrnácti letech nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb. Obsahuje několik nových dopravních značek, naopak některé značky byly bez náhrady zrušeny. V některých případech došlo ke změnám v barevném provedení, zejména u dopravních značek informativních, kde se objevuje zcela nová skupiny značek zónových.

Vyhlášku č. 294/2015 Sb. jsme doplnili stručnými poznámkami, několika ilustrativními obrázky nebo fotografiemi. K informativním značkám zónovým uvádíme vybraná ustanovení zákona o silničním provozu, která se významu a užití značky týkají.

dopravni_znacky.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…