ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Koncem loňského roku jsme Vás stručně informovali o změnách v dopravním značení, které přinesla nová vyhláška č. 294/2015 Sb. Ta po čtrnácti letech nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb. Obsahuje několik nových dopravních značek, naopak některé značky byly bez náhrady zrušeny. V některých případech došlo ke změnám v barevném provedení, zejména u dopravních značek informativních, kde se objevuje zcela nová skupiny značek zónových.

Vyhlášku č. 294/2015 Sb. jsme doplnili stručnými poznámkami, několika ilustrativními obrázky nebo fotografiemi. K informativním značkám zónovým uvádíme vybraná ustanovení zákona o silničním provozu, která se významu a užití značky týkají.

dopravni_znacky.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…