ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Koncem loňského roku jsme Vás stručně informovali o změnách v dopravním značení, které přinesla nová vyhláška č. 294/2015 Sb. Ta po čtrnácti letech nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb. Obsahuje několik nových dopravních značek, naopak některé značky byly bez náhrady zrušeny. V některých případech došlo ke změnám v barevném provedení, zejména u dopravních značek informativních, kde se objevuje zcela nová skupiny značek zónových.

Vyhlášku č. 294/2015 Sb. jsme doplnili stručnými poznámkami, několika ilustrativními obrázky nebo fotografiemi. K informativním značkám zónovým uvádíme vybraná ustanovení zákona o silničním provozu, která se významu a užití značky týkají.

dopravni_znacky.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…