ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Koncem loňského roku jsme Vás stručně informovali o změnách v dopravním značení, které přinesla nová vyhláška č. 294/2015 Sb. Ta po čtrnácti letech nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb. Obsahuje několik nových dopravních značek, naopak některé značky byly bez náhrady zrušeny. V některých případech došlo ke změnám v barevném provedení, zejména u dopravních značek informativních, kde se objevuje zcela nová skupiny značek zónových.

Vyhlášku č. 294/2015 Sb. jsme doplnili stručnými poznámkami, několika ilustrativními obrázky nebo fotografiemi. K informativním značkám zónovým uvádíme vybraná ustanovení zákona o silničním provozu, která se významu a užití značky týkají.

dopravni_znacky.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…