ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
I pracovní stroj samojízdný podléhá registraci

I pracovní stroj samojízdný podléhá registraci

Ve středu 20. ledna 2016 při kontrole v Chodově na silnici II/209 bylo takové vozidlo Policií ČR zastaveno. Při kontrole dokladů k vozidlu bylo zjištěno, že není registrováno. Velký technický průkaz (pro zvláštní vozidlo), který řidič předložil, nemá vyplněnou čelní stranu, výpis z ORV nemá vůbec.

Pracovní stroje se podle zákona č. 56/2001 Sb., § 3 odst. 3 řadí mezi zvláštní vozidla:

(3) Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:

a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla,

b) pracovní stroje samojízdné,

c) pracovní stroje přípojné,

d) nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou,

e) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg.

Pro účely tohoto zákona se zvláštním vozidlem rozumí i mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, ve kterých je zabudován spalovací motor.

Ke schvalování a registraci některých druhů vozidel vydalo stanovisko Ministerstvo dopravy:

Převzato z

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Stanovisko_MD_ke_schvalovani_a_registraci_nekterych_druhu_vozidel.htm

(...)

Z výše uvedených základních druhů zvláštních vozidel podléhají schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích vozidla uvedená pod písmeny a), b), c) a e). To znamená, že provoz těchto vozidel bez dokladů, které dokládají schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích (tj. technický průkaz, nebo technické osvědčení, resp. OTP, nebo ORV, nebo výpis technického osvědčení), obecně není povolen. Pro umožnění provozu neschválených samojízdných pracovních strojů nebo samojízdných pracovních strojů, které nemají z různých důvodů příslušné doklady, lze využít ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 256/2002 Sb., které umožňuje výjimečné užití místní komunikace a silnice těmito vozidly v rámci tzv. zvláštního užívání komunikace, které povoluje příslušný silniční správní úřad.

Povinné registraci podléhají zvláštní vozidla uvedená pod písmeny a) a b). Pro traktory a jejich přípojná vozidla se tím prakticky po účinnosti zákona č. 56/2001 Sb. nic nezměnilo. Pokud se jedná o samojízdné pracovní stroje lze ve stručnosti říci, že samojízdné pracovní stroje uváděné do provozu po účinnosti zákona č. 56/2001 Sb. (od 1. 7. 2001) podléhají povinnosti registrace, zatímco stroje uvedené do provozu před účinností zákona této povinnosti na základě zákona č. 193/2003 Sb. nepodléhají, ale mohou být zaregistrovány na žádost vlastníka. Registrovat lze pouze schválené vozidlo, ke kterému existuje doklad o schválení.

Pracovní stroje přípojné nikdy nepodléhaly povinnosti registrace a nepodléhají ani podle zákona č. 56/2001 Sb., avšak podle zákona č. 193/2003 Sb. lze pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství, registrovat na žádost vlastníka. Registrovat lze pouze schválené vozidlo, ke kterému existuje doklad o schválení.

Pozn.: Jednonápravové traktory s přívěsem (dříve nazývané malotraktory, frézy apod.) s celkovou šířkou do 1,6 m, celkovou délkou soupravy do 4,0 m a nejvyšší povolenou hmotností do 1,5 t rovněž nepodléhají povinnosti registrace. Musí být však schváleny k provozu na pozemních komunikacích.

Pravidelným technickým prohlídkám ve stanicích technické kontroly podléhají ze zvláštních vozidel pouze traktory a jejich přípojná vozidla, a to ve lhůtách 4 – 4 roky.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…