ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik přezkoušení

Kontrolní technik přezkoušení

PŘEZKOUŠENÍ po prohlubovacích kurzech (STK a SME)

cena za přezkoušení: dle podmínek školicí organizace 
cena za opakované přezkoušení: dle podmínek školicí organizace

Přezkoušení odborné způsobilosti kontrolních techniků (KT) a kontrolních techniků, jejichž oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel (KTE) budou v roce 2022 v níže uvedených termínech a místech
(viz Věstník dopravy a stránky MD pro KTE)

Přezkoušení KTE (emisní technici) Přezkoušení KT (kontrolní technici)
datum místo stav

datum místo stav
20.10.2022
Praha - MD 27.10.2022
Praha - MD
14.11.2022
Praha - MD 24.11.2022
Praha - MD
15.12.2022
Praha - MD 14.12.2022
Praha - MD
12.01.2023Praha - MD 19.01.2023Praha - MD
09.02.2023Praha - MD 16.02.2023Praha - MD
09.03.2023Praha - MD 16.03.2023Praha - MD
06.04.2023Praha - MD 13.04.2023Praha - MD
04.05.2023Praha - MD 11.05.2023Praha - MD
01.06.2023Praha - MD 08.06.2023Praha - MD
29.06.2023Praha - MD 04.07.2023Praha - MD *)
27.07.2023Praha - MD *) 03.08.2023Praha - MD *)
24.08.2023Praha - MD *)
31.08.2023
Praha - MD *)
21.09.2023Praha - MD *) 27.09.2023Praha - MD *)
19.10.2023Praha - MD *) 26.10.2023Praha - MD *)
16.11.2023Praha - MD *) 23.11.2023Praha - MD *)
14.12.2023Praha - MD *) 13.12.2023Praha - MD *)

   *) Pozn.:  Vzhledem k připravované změně papírových testů za elektronické  přezkušování v prostředí IS TP může dojít od podzimu 2023 ke změně místa přezkoušení.

Na přezkoušení se účastníci přihlašují prostřednictvím školicí organizace u které absolvovali prohlubovací kurz. Podklady účastníků musí být odeslány nejpozději 10 dnů před konáním přezkoušení a do aplikace mohou být zadáni nejdříve první den kurzu. Vzhledem k tomu, že je vypsaný dostatečný počet termínů, nepředpokládá Ministerstvo dopravy vypsání dalších termínů.

Další informace naleznete na:

Na přezkoušení si sebou přineste:

 • ochranný prostředek dýchacích cest podle aktuálně platného nařízení Ministerstva zdravotnictví viz,
 • potvrzení o splnění podmínek pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Výtah opatření je umístěn ZDE,
 • platný občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad,
 • platný řidičský průkaz,
 • originál profesního osvědčení kontrolního technika (případně mechanika dle staré vyhl.),
 • originál výpisu z rejstříku trestů, který není ke dni zkoušky starší něž 3 měsíce (splnění bezúhonnosti),
 • originál potvrzení vydaného školicí organizací o absolvování příslušného prohlubovacího kurzu, který jste absolvovali v posledním roce platnosti profesního osvědčení,
 • žádost o prodloužení platnosti profesního osvědčení kontrolního technika (můžete vyplnit před přezkoušením),
 • čestné prohlášení o schopnosti vykonat přezkoušení (můžete vyplnit před přezkoušením),
 • čestné prohlášení, že nejste v střetu zájmů dle písm. f) §60 zák. 56/2001 Sb. (můžete vyplnit před přezkoušením),
 • kolek ve výši 50 Kč jako správní poplatek za prodloužení osvědčení (v případě vydání nového osvědčení po propadlém osvědčení nebo při změně skupin vozidel je správní poplatek 1.000 Kč),
 • psací potřeby.

Další informace:

Přezkoušení kontrolních techniků i přezkoušení emisních techniků: 

Alena Mašatová, kurzy.sme@cspsd.czkurzy@cspsd.cz, tel.: 225 131 711, 770 125 650


Místa přezkoušení:
Praha – MD (CSPSD): Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
Brno (CSPSD)Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno 
Brno: dle upřesnění organizátora - STK CZ s.r.o. (Jihlavská 716/29, Brno - Starý Lískovec)   
Přerov: dle upřesnění organizátora - DEKRA CZ a.s. (Motor Expert s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B, Přerov)
Tišnov: dle upřesnění organizátora - DEKRA CZ a.s. (U Střelnice 1729, Tišnov)  
Uherské Hradiště: dle upřesnění organizátora - DEKRA CZ a.s. (Hotel Fabrika, Za Olšávkou 365, Uherské Hradiště)
Ústí nad Labem (CSPSD)Motoristický areál Úžín, Havířská 360/29, Ústí nad Labem - Všebořice 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…