ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik přezkoušení

Kontrolní technik přezkoušení

PŘEZKOUŠENÍ po prohlubovacích kurzech (STK a SME)

cena za přezkoušení: dle podmínek školicí organizace 
cena za opakované přezkoušení: dle podmínek školicí organizace

Přezkoušení odborné způsobilosti kontrolních techniků (KT) a kontrolních techniků, jejichž oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel (KTE) budou v roce 2022 v níže uvedených termínech a místech
(viz Věstník dopravy a stránky MD pro KTE)

Přezkoušení KTE (emisní technici) Přezkoušení KT (kontrolní technici)
datum místo stav

datum místo stav
20.10.2022
Praha - MD 27.10.2022
Praha - MD
14.11.2022
Praha - MD 24.11.2022
Praha - MD
15.12.2022
Praha - MD 14.12.2022
Praha - MD
12.01.2023Praha - MD 19.01.2023Praha - MD
09.02.2023Praha - MD 16.02.2023Praha - MD
09.03.2023Praha - MD 16.03.2023Praha - MD
06.04.2023Praha - MD 13.04.2023Praha - MD
04.05.2023Praha - MD 11.05.2023Praha - MD
01.06.2023Praha - MD 08.06.2023Praha - MD
29.06.2023Praha - MD 04.07.2023Praha - MD *)
27.07.2023Praha - MD *) 03.08.2023Praha - MD *)
24.08.2023Praha - MD *)
31.08.2023
Praha - MD *)
21.09.2023Praha - MD *) 27.09.2023Praha - MD *)
19.10.2023Praha - MD *) 26.10.2023Praha - MD *)
16.11.2023Praha - MD *) 23.11.2023Praha - MD *)
14.12.2023Praha - MD *) 13.12.2023Praha - MD *)

   *) Pozn.:  Vzhledem k připravované změně papírových testů za elektronické  přezkušování v prostředí IS TP může dojít od podzimu 2023 ke změně místa přezkoušení.

Na přezkoušení se účastníci přihlašují prostřednictvím školicí organizace u které absolvovali prohlubovací kurz. Podklady účastníků musí být odeslány nejpozději 10 dnů před konáním přezkoušení a do aplikace mohou být zadáni nejdříve první den kurzu. Vzhledem k tomu, že je vypsaný dostatečný počet termínů, nepředpokládá Ministerstvo dopravy vypsání dalších termínů.

Další informace naleznete na:

Na přezkoušení si sebou přineste:

 • ochranný prostředek dýchacích cest podle aktuálně platného nařízení Ministerstva zdravotnictví viz,
 • potvrzení o splnění podmínek pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Výtah opatření je umístěn ZDE,
 • platný občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad,
 • platný řidičský průkaz,
 • originál profesního osvědčení kontrolního technika (případně mechanika dle staré vyhl.),
 • originál výpisu z rejstříku trestů, který není ke dni zkoušky starší něž 3 měsíce (splnění bezúhonnosti),
 • originál potvrzení vydaného školicí organizací o absolvování příslušného prohlubovacího kurzu, který jste absolvovali v posledním roce platnosti profesního osvědčení,
 • žádost o prodloužení platnosti profesního osvědčení kontrolního technika (můžete vyplnit před přezkoušením),
 • čestné prohlášení o schopnosti vykonat přezkoušení (můžete vyplnit před přezkoušením),
 • čestné prohlášení, že nejste v střetu zájmů dle písm. f) §60 zák. 56/2001 Sb. (můžete vyplnit před přezkoušením),
 • kolek ve výši 50 Kč jako správní poplatek za prodloužení osvědčení (v případě vydání nového osvědčení po propadlém osvědčení nebo při změně skupin vozidel je správní poplatek 1.000 Kč),
 • psací potřeby.

Další informace:

Přezkoušení kontrolních techniků i přezkoušení emisních techniků: 

Alena Mašatová, kurzy.sme@cspsd.czkurzy@cspsd.cz, tel.: 225 131 711, 770 125 650


Místa přezkoušení:
Praha – MD (CSPSD): Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
Brno (CSPSD)Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno 
Brno: dle upřesnění organizátora - STK CZ s.r.o. (Jihlavská 716/29, Brno - Starý Lískovec)   
Přerov: dle upřesnění organizátora - DEKRA CZ a.s. (Motor Expert s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B, Přerov)
Tišnov: dle upřesnění organizátora - DEKRA CZ a.s. (U Střelnice 1729, Tišnov)  
Uherské Hradiště: dle upřesnění organizátora - DEKRA CZ a.s. (Hotel Fabrika, Za Olšávkou 365, Uherské Hradiště)
Ústí nad Labem (CSPSD)Motoristický areál Úžín, Havířská 360/29, Ústí nad Labem - Všebořice 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…