ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik přezkoušení

Kontrolní technik přezkoušení

PŘEZKOUŠENÍ po prohlubovacích kurzech (STK a SME)

cena za přezkoušení: dle podmínek školicí organizace 
cena za opakované přezkoušení: dle podmínek školicí organizace

Přezkoušení odborné způsobilosti kontrolních techniků (KT) a kontrolních techniků, jejichž oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel (KTE) budou v roce 2020 v níže uvedených termínech a místech
(viz stránky MD pro  KT a KTE)

 Na základě bodu č. 4 usnesení vlády č. 1079 ze dne 21.10.2020 zrušilo Ministerstvo dopravy s okamžitou platností zkoušky a přezkoušení kontrolních techniků. O obnovení přezkušování po přechodu protiepidemických opatření na nižší stupeň vás budeme informovat. Platnost profesního osvědčení kontrolního technika (mechanika), které nemohlo být prodlouženo vzhledem k nařízené karanténě nebo k mimořádným opatřením (nemožnost se zúčastnit z těchto důvodů kurzu nebo přezkoušení), prodlouží Ministerstvo dopravy na základě žádosti  nejdéle do 31.3.2021. 

Bez přijetí žádosti nebude po vypršení platnosti profesního osvědčení umožněn kontrolnímu technikovi přístup do  IS TP. 

Celé znění Informace je zde.

Probíhající kurzy, u kterých musí dojít k přerušení, se přiměřeně prodlužují tak, aby byla splněna osnova výuky.

Účastníku prohlubovacího kurzu, který byl již přihlášen v Informačním systému technických prohlídek na konkrétní termín přezkoušení, a který je zrušen, bude automaticky nastavena platnost osvědčení tak, aby mohl provádět technické prohlídek nebo měření emisí vozidel s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji v souvislosti s vydávanými mimořádnými opatřeními. Přezkoušení je povinen vykonat v nejbližším termínu po ukončení mimořádných opatření související s omezením pohybu.

Přezkoušení KTE (emisní technici) Přezkoušení KT (kontrolní technici)
datum místo počet účastníků obsazenost datum místo počet účastníků obsazenost
14.01.2021 80 Termíny 2021 jsou předběžné21.01.2021 80 Termíny 2021 jsou předběžné

11.02.2021 80 18.02.2021 80
11.03.2021 80 18.03.2021 80
08.04.2021
80 15.04.2021 80
06.05.2021 80 13.05.2021 80
03.06.2021 80 10.06.2021 80

 

Na přezkoušení se účastníci přihlašují prostřednictvím školicí organizace u které absolvovali prohlubovací kurz. Podklady účastníků musí být odeslány nejpozději 10 dnů před konáním přezkoušení a do aplikace mohou být zadáni nejdříve první den kurzu. Vzhledem k tomu, že je vypsaný dostatečný počet termínů, nepředpokládá Ministerstvo dopravy vypsání dalších termínů.

Další informace naleznete na:

Na přezkoušení si sebou přineste:

 • probíhá-li přezkoušení v budově Ministerstva dopravy jste povinni použít ochranný prostředek dýchacích cest jako je ústenka, rouška, respirátor nebo jiné zakrytí nosu a úst,
 • platný občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad,
 • platný řidičský průkaz,
 • originál profesního osvědčení kontrolního technika (případně mechanika dle staré vyhl.),
 • originál výpisu z rejstříku trestů, který není ke dni zkoušky starší něž 3 měsíce (splnění bezúhonnosti),
 • originál potvrzení vydaného školicí organizací o absolvování příslušného prohlubovacího kurzu, který jste absolvovali v posledním roce platnosti profesního osvědčení,
 • žádost o prodloužení platnosti profesního osvědčení kontrolního technika (můžete vyplnit před přezkoušením),
 • čestné prohlášení o schopnosti vykonat přezkoušení (můžete vyplnit před přezkoušením),
 • čestné prohlášení, že nejste v střetu zájmů dle písm. f) §60 zák. 56/2001 Sb. (můžete vyplnit před přezkoušením),
 • kolek ve výši 50 Kč jako správní poplatek za prodloužení osvědčení (v případě vydání nového osvědčení po propadlém osvědčení nebo při změně skupin vozidel je správní poplatek 1.000 Kč),
 • psací potřeby.

Další informace:

Přezkoušení kontrolních techniků: 
Miluše Coufalová Hrabinová, kurzy@cspsd.cz, tel.: 225 131 711, 602 189 175

Přezkoušení emisních techniků: 
Alena Mašatová, kurzy.sme@cspsd.cz, tel.: 225 131 711, 770 125 650


Místa přezkoušení:
Praha – MD (CSPSD): Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
Brno (CSPSD)Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno 
Brno: dle upřesnění organizátora - STK CZ s.r.o. (Jihlavská 716/29, Brno - Starý Lískovec)   
Přerov: dle upřesnění organizátora - DEKRA CZ a.s. (Motor Expert s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B, Přerov)
Tišnov: dle upřesnění organizátora - DEKRA CZ a.s. (U Střelnice 1729, Tišnov)  
Uherské Hradiště: dle upřesnění organizátora - DEKRA CZ a.s. (Hotel Fabrika, Za Olšávkou 365, Uherské Hradiště)
Ústí nad Labem (CSPSD)Motoristický areál Úžín, Havířská 360/29, Ústí nad Labem - Všebořice 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…