ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Jak správně přes hranice

Jak správně přes hranice

Povinné záznamy v tachografu nebo na záznamových listech nejsou úplnou novinkou. Přesto nebude chybou některé věci připomenout a upřesnit.

Pokud jde o analogové tachografy, využívající pro záznam záznamový list, platí povinnost záznamu symbolu země, do které řidič s vozidlem vjel, už od 20. 8. 2020. Povinnost vychází z nařízení (EU) 2020/1054, které je součástí Balíčku mobility I. V nařízení je také uvedeno, že pokud jde o vozidla vybavená digitálním tachografem, platí povinnost záznamu od 2. 2. 2022.

Jak se má ale záznam u obou druhů tachografů provádět prakticky?

1. Analogový tachograf:

Řidič zapíše symbol země, do které s vozidlem vjel, ručně na záznamový list. Dosud nebylo žádným způsobem upřesněno, kam se má symbol zaznamenat. Evropská komise připravila dokument, ve kterém možnosti záznamu uvádí. Dokument je těsně před zveřejněním, a protože jakákoliv jiná úprava povinností řidiče v této oblasti chybí, lze ho využít už dnes.

Záznam symbolu země se provede ručně, do prostoru pod vnitřním číselníkem a pod svislou čárou, znázorňující vyjmutí kotoučku. Pouze pokud by tento záznam nebyl možný, provede se zápis vlevo od čáry znázorňující vyjmutí kotoučku. Pokud by nebyl možný ani jeden z uvedených způsobů, uvede se symbol země na zadní stranu kotoučku, v tomto případě je nutné uvést také čas provedení zápisu a údaje potvrdit podpisem.

Ještě je třeba dodat, že vyjmutí kotoučku pro provedení tohoto záznamu, je samozřejmě dovolené.

Základní způsob záznamu

Další způsob záznamu, pokud předchozí nebude možný

2. Digitální tachograf:

Nařízení (EU) 2021/1228, které mění nařízení (EU) 561/2006 uvádí, že řidič, který pro záznam činností používá digitální tachograf, zadá symbol země, do které s vozidlem vjel, jako další začátek pracovní doby.

Výsledkem bude až několik záznamů symbolů země, kde pracovní doba začíná, ale většinou jen jeden symbol země, kde pracovní doba končí. Záznam se automaticky uloží, jak na kartu řidiče, tak do paměti tachografu.

Tento způsob zadávání se nejen obejde bez vytažení karty, ale zároveň platí, že kartu lze vyjmout jen při poruše vozidla, ukončení směny nebo v případě, že se řidič vzdálil od vozidla a nemohl tachograf obsluhovat.

Se stejným způsobem záznamu musí počítat i řidiči vozidel vybavených tzv. smart tachografem. Tento typ tachografu neobsahuje bohužel mapové podklady a proto není schopen sám od sebe registrovat místo, kde došlo k překročení hranic. Vozidla uvedená do provozu v roce 2023 už budou mít smart tachograf druhé verze, kde bude záznam překročení hranic probíhat automaticky.

Záznam se má v případě analogového i digitálního tachografu provést na nejbližším vhodném místě. Tím je zpravidla parkoviště nebo odstavná plocha, kde je možné zastavit. Určitě není dovoleno zastavit s vozidlem na krajnici nebo na jiném nebezpečném místě. Na druhou stranu není ani správné, pokud řidič pokračuje v jízdě s tím, že symbol zadá až v době, kdy bude povinen čerpat přestávku v řízení.

Zbývá ještě vysvětlit, proč se záznam překročení hranic stal povinností a proč mohou dostat řidiči a dopravci za nedodržení této povinnosti pokutu. Velké téma bylo při schvalování balíčku mobility vysílání pracovníků (řidičů) a také nové podmínky kabotáže. Bez informací o době překročení hranic není možné dodržování těchto nových podmínek kontrolovat a velká část Balíčku mobility I by tak ztratila svůj smysl.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…