ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
CSPSD se transformuje na INSID

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy Martin Kupka představil plán a také některé další podrobnosti ke vzniku Inspekce silniční dopravy.

První část setkání proběhla v budově Ministerstva dopravy, kde po úvodním představení záměru a doplnění připravené prezentace, došlo také na otázky z řad novinářů. Vznik nové inspekce vlastně neznamená vytvoření nového úřadu s dalšími zaměstnanci státní správy, ale využití stávajících odborníků provádějících dosud kontroly v rámci činností CSPSD.

Současný způsob provádění kontrol je velmi neefektivní, když na jednom kontrolním stanovišti kontroluje jednoho řidiče a jedno vozidlo několik kontrolorů najednou. V mnoha případech se totiž kontroly účastní dva naši odborníci a další dva nebo tři policisté. Ti jsou na místě zejména z důvodu zastavení vozidla, ale také z důvodu legislativních požadavků, protože kontrola je ze zákona v jejich pravomoci.

Nová úprava by měla přinést rozšíření pravomocí, například o možnost zastavování vozidel a o vybavení vozidel zvláštním světlem modré barvy. Hlavně má ale změnit postavení současného kontrolora nebo specialisty, ze kterého se stane inspektor, který může provádět kontroly zcela samostatně a nezávisle.

Pokud jde o připravenost, využijí inspektoři svou současnou kvalifikaci, budou pracovat se stejným vybavením, jaké mají dosud. Téměř stejné bude také rozmístění inspektorů v rámci ČR, pouze se jejich počet rozšíří o jednu kontrolní skupinu v Jihočeském kraji. Plánovány jsou také dvě mobilní zařízení (linky) pro provádění technické silniční kontroly. Zařízení na měření emisí využíváme již nyní.

Inspekce silniční dopravy bude mít své logo, speciálně označená vozidla, inspektoři budou mít stejnokroj. Na silnici budou inspektoři jasně identifikovatelní.

K druhé části setkání se novináři přesunuli před budovu Ministerstva dopravy, kde jsme připravili ukázku vybavení kontrolorů ve snaze přiblížit jejich práci a zaměření. Tady byly dotazy novinářů konkrétnější, většinou se týkaly průběhu kontroly nebo jejího výsledku.

V Souvislosti se zavedením tzv. smart tachografů je třeba vybavit inspektory zařízením pro bezdrátový přenos informací systémem DSRC. To umožní lepší výběr vozidel ke kontrole a tím bude možné věnovat více času problematickým dopravcům a řidičům.

Vznik silniční inspekce bude významným reformním krokem z hlediska vymahatelnosti předpisů a tím také zvýšení bezpečnosti na českých silnicích a dálnicích. Kontrolorů je obecně nedostatek, poměrně často se setkáváme s vozidly, kde nebyla provedena kontrola několik let. Mnoho jejich řidičů si pak dodržováním předepsaných podmínek příliš neláme hlavu.

Transformace CSPSD na INSID již byla v podstatě zahájena. V režimu připomínkového řízení je nyní soubor změn několika zákonů, které se této činnosti dotýkají. Pokud půjde vše podle plánu, měl by INSID začít plnit svou funkci k 1. 7. 2025.

Zdroj foto: Ministerstvo dopravy

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…