ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Karty tachografu pro účely školení

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově nastavené podmínky pro vydávání karet tachografu, které je možné využívat pro účely vzdělávání řidičů.

Některá školicí střediska a autoškoly používají v současné době při školení běžné tachografy v provozním provedení, které ale pracují výhradně s oficiálně vydávanými čipovými kartami tachografu. Zdánlivě není problém, ale…

Samotné použití „ostrého“ tachografu mimo vozidlo (učebna) skutečně nepředstavuje žádnou překážku. Co už ale z pohledu legislativy rozhodně v pořádku není, je používání karty, která je zanesena v systému digitálního tachografu (ISDT), mimo tachograf zabudovaný ve vozidle.

Karty tachografu, které jsou vydávány v souladu s národní, ale hlavně evropskou legislativou, mají vymezený rozsah a způsob použití. Tachograf zaznamenává na karty údaje, které není možné z paměti karty odstranit a které jsou, zjednodušeně řečeno, pracovním výkazem řidiče.

Pokud má například učitel autoškoly vydanou kartu řidiče, kterou používá při přípravě probíhající na učebně, může nastat situace, kdy bude řídit vozidlo vybavené analogovým tachografem. Takový řidič, i když by řídil vozidlo spadající do výjimek podle čl. 13 nařízení (ES) 561/2006, je povinen kromě záznamového listu nebo listů, předložit při kontrole kartu řidiče, pokud mu byla vydána. Jeho karta by ovšem obsahovala nekorektní záznamy, které byly pořízeny nikoliv v souvislosti s řízením vozidla, ale pouze při simulaci činností na učebně.

Podobně nepřijatelné je i používání karty, která byla úřadu nahlášena jako ztracená nebo odcizená. Sama nově vydaná náhradní karta by se pak považovala za kartu vydanou nebo získanou na základě nepravdivých údajů.

Jediným legálním způsobem pro zajištění odpovídajících požadavků na výuku, je pořízení cvičných karet, které pracují výhradně s cvičnými tachografy a na které se nařízení o tachografech (EU) 165/2014 ani národní legislativa nevztahují. Cvičné tachografy mohou nabídnout oficiální dovozci do ČR (Continental, Stoneridge) nebo některé z autorizovaných metrologických středisek pro montáž, opravu a ověřování tachografů.

Nové cvičné karty budou v provedení „karta řidiče“, ,,karta dílny“, „karta podniku“ se stejnou platností, jakou mají karty provozní. Způsob objednávání, termín pro uzávěrku objednávek a další obchodní podmínky najdete zde. Karty se budou vydávat mimo ISDT, objednání, prodej a distribuci zajišťuje CSPSD.

Cvičné karty je možné pořídit i v zahraničí. Kromě vyšší ceny je nutné počítat s tím, že tachograf bude po vložení karty komunikovat v jazyku té země, kde byla karta vyrobena. U tuzemských karet je primárním komunikačním jazykem čeština.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…