ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dny otevřených dveří STK v Krásné Lípě zaměřené na podporu bezpečnosti silničního provozu

Dny otevřených dveří STK v Krásné Lípě zaměřené na podporu bezpečnosti silničního provozu

V sobotu dne 7. 6. 2014 se uskutečnila ve stanici technické kontroly Krásná Lípa již druhá ze tří plánovaných bezplatných akcí pro motoristickou veřejnost. Technici Centra služeb pro silniční dopravu se zaměřili na kontrolu hlavních částí a funkcí vozidel, především na stav brzdové soustavy, podvozku, osvětlení a pneumatik.

Zkontrolováno bylo celkem 42 vozidel. U 36 vozidel byly zjištěny závady technického charakteru, které by mohly být příčinou dopravních nehod. Jednalo se o vážné závady hodnocené stupněm B, nebo nebezpečné závady hodnocené stupněm C. Pouze 16 vozidel nevykazovalo žádnou, nebo jen lehkou závadu hodnocenou stupněm A.


Motoristé, kteří se těchto akcí zúčastnili, byli spokojeni, protože přímo od odborníků dostali důležité informace o technickém stavu svého vozidla. Také zde bylo více času dozvědět se více o kontrolních úkonech pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidel při technické prohlídce i o historii areálu STK v Krásné Lípě, která je první stanicí STK v České republice a je v provozu již od roku 1977.

STK Krásná Lípa provádí mimo pravidelné technické prohlídky také technické prohlídky na žádost zákazníka. Zákazník obdrží o této prohlídce protokol, který nemá vliv na platnost pravidelné technické prohlídky. Tyto prohlídky jsou prováděny v rozsahu požadovaném zákazníkem. Velmi často jsou využívány po rozsáhlejších opravách automobilu, před jeho koupí nebo také jako příprava na pravidelnou technickou prohlídku.


Další den otevřených dveří proběhne 29. 11. 2014 viz odkaz http://www.cspsd.cz/kontakt-a-oteviraci-doba


Informativní výčet zjištěných závad B a C na dnech otevřených dveří v roce 2014:

Závady na brzdové soustavě :

Provozní brzda, účinek a souměrnost – 4

Parkovací brzda, účinek – 14

Převod parkovací brzdy – 10

Brzdové kotouče – 5

ABS – 1


Závady na podvozkové části:

Čepy řízení – 12

Řízení plynulosti přenosu síly – 1

Ramena př. nápravy, uložení (silentbloky) – 8

Manžety na poloosách – 3

Stabilizátor, opotřebení pružných vodících lůžek – 1

Sbíhavost – 1

Netěsnost motoru – 2

Netěsnost výfuku – 2

Chybný rozměr pneumatik a kola – 1


Závady na osvětlení:

Nefunkční korektory sklonu světlometů – 4

Neseřízené světlomety – 8

Přepínání potkávacích a dálkových světel – 1

Prasklé sklo světlometu – 2

Zapojení zásuvky – 1

Žárovky chybně nasazené – 1

Žárovky špatná kresba – 2

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…