ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
CSPSD, BAG, ITD - Trilaterální kontrolní akce v Plzeňském kraji

CSPSD, BAG, ITD - Trilaterální kontrolní akce v Plzeňském kraji

Přeprava nebezpečných věcí má svá pravidla, jejichž porušování činí tuto práci skutečně velmi nebezpečnou. Řidič vozidla v režimu ADR ovlivněný návykovou látkou? Ano, bohužel i taková skutečnost byla zjištěna v rámci týdenní společné akce kontrolních složek Spolkové republiky Německa, Polska a České republiky ve dnech 6. – 10. října 2014 v teritoriu Plzeňského kraje.

Centrum služeb pro silniční dopravu s účinnou podporou a úzkou spoluprácí Krajského ředitelství PČR Plzeňského kraje pozvalo na území České republiky ke společné specializované kontrolní činnosti 6 inspektorů německého BAG a 4 inspektory polské ITD.
Kontrolní činnost byla specificky zaměřena na dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Některá kontrolní stanoviště jako nezávislí pozorovatelé navštívili i zástupci sdružení dopravců ČR ze společnosti ČESMAD Bohemia.


Společné kontrolní a expertní působení českých specialistů na problematiku silniční nákladní dopravy a inspektorů sousedních států nevyznělo pro řidiče vozidel, jedoucích v režimu ADR a pro dopravce, zabývající se přepravou nebezpečných nákladů a ani pro odesilatele nebezpečného zboží nijak lichotivě. Nejčastější závady:

 • špatný technický stav vozidel,
 • nepovolené konstrukční zásahy do vozidel,
 • zcela nezajištěný nebo nedostatečně zajištěný přepravovaný náklad,
 • nedostatky v průvodní dokumentaci,
 • neúplná povinná výbava vozidla,
 • nedodržování platné sociální legislativy v silniční dopravě, atd.

Pochybení byla zjišťována napříč celým spektrem kontrolovaných vozidel a bez ohledu na stát registrace vozidla.

Krom již tradičně zjišťovaných případů provozování cisternových vozidel ADR, registrovaných na území České republiky, na obnovených pneumatikách, se v rámci probíhajících kontrol objevil zcela nový fenomén. Kontrolou byly odhaleny případy, kdy vozidlo přepravující nebezpečný náklad v cisterně bylo provozováno evidentně na nových pneumatikách. Ty však nebyly opatřeny schvalovací homologační značkou. Co taková pneumatika vlastně umí a co vydrží … ?

Patrně nejzávažnějších přestupků se dopustil řidič vozidla s českou registrační značkou. Vozidlo, technicky patřící do kategorie N2, bylo označeno jako jedoucí v režimu ADR a nebezpečný náklad z Německa do Čech skutečně převáželo. Výsledek kontroly:

 • sociální předpisy – hrubá porušení režimu práce a odpočinku řidiče,
 • záznamové zařízení – odhalena manipulace se záznamovým zařízením s použitím magnetu,
 • technický stav vozidla – dvě závady kategorie „B“, jedna závada kategorie „C“,
 • zajištění přepravovaného nákladu – tím se pan řidič nezdržoval a neobtěžoval,
 • přepravní doklady – hrubé závady, chybný UN zápis.


A finále?
Řidič – pozitivní test na omamné a návykové látky.

Závěr kontroly tohoto vozidla? Vozidlo vjelo na území České republiky v prostoru bývalého hraničního přechodu Waidhaus – Rozvadov, v místě kde se německá dálnice A6 mění v českou dálnici D5. Bylo odkloněno z trasy a po cca 800 m jízdy byla jeho další jízda ukončena. Vozidlo bylo odstaveno a řidiči byl okamžitě vysloven zákaz další jízdy. Navíc byl řidič přítomnou hlídkou PČR deportován do Plzně k provedení dalších úkonů.

Nelichotivý obrázek, nicméně pravdivý a nezinscenovaný. Společné působení tří mobilních expertních jednotek CSPSD, šesti inspektorů BAG a čtyř inspektorů ITD s efektivní podporou a součinností příslušníků služby dopravní policie přineslo své ovoce. Navíc zcela jasně ukázalo prospěšnost organizování obdobných specializovaných akcí.

Děkujeme, kolegové.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…