ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
CSPSD, BAG, ITD - Trilaterální kontrolní akce v Plzeňském kraji

CSPSD, BAG, ITD - Trilaterální kontrolní akce v Plzeňském kraji

Přeprava nebezpečných věcí má svá pravidla, jejichž porušování činí tuto práci skutečně velmi nebezpečnou. Řidič vozidla v režimu ADR ovlivněný návykovou látkou? Ano, bohužel i taková skutečnost byla zjištěna v rámci týdenní společné akce kontrolních složek Spolkové republiky Německa, Polska a České republiky ve dnech 6. – 10. října 2014 v teritoriu Plzeňského kraje.

Centrum služeb pro silniční dopravu s účinnou podporou a úzkou spoluprácí Krajského ředitelství PČR Plzeňského kraje pozvalo na území České republiky ke společné specializované kontrolní činnosti 6 inspektorů německého BAG a 4 inspektory polské ITD.
Kontrolní činnost byla specificky zaměřena na dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Některá kontrolní stanoviště jako nezávislí pozorovatelé navštívili i zástupci sdružení dopravců ČR ze společnosti ČESMAD Bohemia.


Společné kontrolní a expertní působení českých specialistů na problematiku silniční nákladní dopravy a inspektorů sousedních států nevyznělo pro řidiče vozidel, jedoucích v režimu ADR a pro dopravce, zabývající se přepravou nebezpečných nákladů a ani pro odesilatele nebezpečného zboží nijak lichotivě. Nejčastější závady:

 • špatný technický stav vozidel,
 • nepovolené konstrukční zásahy do vozidel,
 • zcela nezajištěný nebo nedostatečně zajištěný přepravovaný náklad,
 • nedostatky v průvodní dokumentaci,
 • neúplná povinná výbava vozidla,
 • nedodržování platné sociální legislativy v silniční dopravě, atd.

Pochybení byla zjišťována napříč celým spektrem kontrolovaných vozidel a bez ohledu na stát registrace vozidla.

Krom již tradičně zjišťovaných případů provozování cisternových vozidel ADR, registrovaných na území České republiky, na obnovených pneumatikách, se v rámci probíhajících kontrol objevil zcela nový fenomén. Kontrolou byly odhaleny případy, kdy vozidlo přepravující nebezpečný náklad v cisterně bylo provozováno evidentně na nových pneumatikách. Ty však nebyly opatřeny schvalovací homologační značkou. Co taková pneumatika vlastně umí a co vydrží … ?

Patrně nejzávažnějších přestupků se dopustil řidič vozidla s českou registrační značkou. Vozidlo, technicky patřící do kategorie N2, bylo označeno jako jedoucí v režimu ADR a nebezpečný náklad z Německa do Čech skutečně převáželo. Výsledek kontroly:

 • sociální předpisy – hrubá porušení režimu práce a odpočinku řidiče,
 • záznamové zařízení – odhalena manipulace se záznamovým zařízením s použitím magnetu,
 • technický stav vozidla – dvě závady kategorie „B“, jedna závada kategorie „C“,
 • zajištění přepravovaného nákladu – tím se pan řidič nezdržoval a neobtěžoval,
 • přepravní doklady – hrubé závady, chybný UN zápis.


A finále?
Řidič – pozitivní test na omamné a návykové látky.

Závěr kontroly tohoto vozidla? Vozidlo vjelo na území České republiky v prostoru bývalého hraničního přechodu Waidhaus – Rozvadov, v místě kde se německá dálnice A6 mění v českou dálnici D5. Bylo odkloněno z trasy a po cca 800 m jízdy byla jeho další jízda ukončena. Vozidlo bylo odstaveno a řidiči byl okamžitě vysloven zákaz další jízdy. Navíc byl řidič přítomnou hlídkou PČR deportován do Plzně k provedení dalších úkonů.

Nelichotivý obrázek, nicméně pravdivý a nezinscenovaný. Společné působení tří mobilních expertních jednotek CSPSD, šesti inspektorů BAG a čtyř inspektorů ITD s efektivní podporou a součinností příslušníků služby dopravní policie přineslo své ovoce. Navíc zcela jasně ukázalo prospěšnost organizování obdobných specializovaných akcí.

Děkujeme, kolegové.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…