ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Zvěř a domácí zvířata na pozemních komunikacích

Zvěř a domácí zvířata na pozemních komunikacích

Zákon o silničním provozu upravuje jízdu na zvířatech a vedení zvířat (§ 60), ale ukládá také povinnost účastníkům silničního provozu neohrožovat život zvířat (§ 4 písm. a) citovaného zákona). Řidičům vozidel je stanovena povinnost dbát zvýšené opatrnosti také ke zvířatům (§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu) a povinnost zajistit bezpečnou přepravu zvířat (§ 5 odst. 1 písm. i).

Novela zákonem č. 411/2005 Sb. do zákona o silničním provozu vrátila upravené ustanovení z vyhlášky č. 99/1989 Sb., (§ 60 odst. 5: Volné pobíhání domácích zvířat je zakázáno), které stanoví povinnost i pro vlastníky nebo držitele domácích zvířat:

§ 60 odst. 11:

(11) Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.

V oblasti silničního provozu má dodržování takového ustanovení zabránit zejména střetům zvířat s motorovými, ale i nemotorovými vozidly.

V prvním pololetí letošního roku je evidováno 216 nehod, jejichž příčinou byly srážka s domácím zvířetem. Jedná se tedy nikoliv o téměř bezvýznamné, ale nahlášené a Policií ČR vyšetřované nehody se zraněním.

Jednou z nich byla i nehoda cyklistky po střetu s volně pobíhajícím psem:

http://www.novinky.cz/krimi/376340-cyklistka-se-vazne-zranila-po-stretu-s-mopsem.html

Srážka s lesní zvěří skončila v období leden-červen 2015 nahlášenou nehodou ve 4 108 případech.


Jak jsou vymezeny pozemní komunikace?

Pojem „pozemní komunikace“ vysvětluje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, takto:

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.

Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:

a) dálnice,

b) silnice,

c) místní komunikace,

d) účelová komunikace.

Účelová komunikace je definována v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v § 7. Z komentáře k ustanovení § 7:

Účelovou komunikací může být polní nebo lesní cesta, tovární nádvoří a podobně. Účelové komunikace jako jediné mohou být veřejné a neveřejné. Veřejně přístupné jsou všechny účelové komunikace kromě těch, které se nacházejí v uzavřených prostorách. Uzavřenost takové komunikace může být faktická (plot, zeď), nebo pouze právní – označení tabulí. 

Je zřejmé, že nebezpečí střetu vozidla s volně pobíhajícím domácím zvířetem se týká především obcí, chatových osad apod.

Na častý výskyt zvěře nebo domácích zvířat na pozemních komunikacích upozorňují i dopravní značky výstražné:

Dopravní značka „Zvířata“ se užívá zejména v zemědělských oblastech a upozorňuje na místo, kde dochází k častému hnaní dobytka na pozemní komunikaci nebo přes ni. Pokud je při hnaní dobytka používána pozemní komunikace v delším úseku než 500 m, je dopravní značka doplněna dodatkovou tabulkou „Délka úseku“.

Dopravní značka „Zvěř“ se užívá v lesních úsecích, horách apod. Upozorňuje na místo, kde dochází k častému přebíhání pozemní komunikace divokou zvěří. Řidiče upozorňuje na nutnost dbát zvýšené opatrnosti zejména za snížené viditelnosti (LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Praha 2001, s. 359).


MLADÁ FRONTA DNES | čtvrtek 6. 8. 2015

Společnost Česká krajina podala na ministerstvo dopravy návrh nové dopravní značky Pozor los! Má ochránit životy řidičů i ohrožených zvířat, jež na přijíždějící auto reagují ztuhnutím. Od roku 1975 proto zahynulo na českých silnicích pět losů. Společnost by zatím chtěla osadit dvacet značek.

Návrh dopravní značky Pozor, los! 

Více na:

http://zpravy.idnes.cz/snaha-o-zavedeni-zancky-pozor-los-dlg-/domaci.aspx?c=A150805_110147_domaci_cen

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…