ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Tak jsem koupil a tak jezdím

Tak jsem koupil a tak jezdím

Bez registrační značky, bez záznamů o době řízení, s přetíženým vozidlem, se třemi lehkými technickými závadami stupně A, třinácti vážnými závadami stupně B a třemi nebezpečnými závadami stupně C na soupravě.

Soupravu složenou z vozidla TATRA a maringotky Policie ČR zastavila na silnici R6 k provedení silniční kontroly a současně požádala Mobilní expertní jednotku Centra služeb pro silniční dopravu o zvážení vozidla a další kontrolu. Zprávu o kontrole poslal vedoucí MEJ Ing. Jan Solich:

„Řidič nevedl záznam o době řízení, předložený záznamový list z aktuálního dne neměl žádný záznam, tzn. ani jízdu ani jinou činnost od výjezdu vozidla. Na záznamovém listu neměl uvedeny žádné stanovené údaje. Tzn. jméno a příjmení řidiče, místo založení ZL, datum vložení ZL, RZ vozidla, stav km při vložení ZL. Takové záznamové listy předložil i z předešlého období. Navíc měl na záznamovém zařízení posunutý čas se skutečným časem o 12 hod.

Maringotka není registrovaná, neměla RZ, ani žádný jiný doklad o registraci. Štítek nebyl nalezen, rovněž žádná jiná identifikace (VIN). Na přívěsu (maringotce) byl proveden zásah do konstrukce vozidla. Byly odstraněny brzdy (vzduchojemy, hadice, ventily), prostě přípojné vozidlo nebrzdilo.

Tatra byla přetížena na celkovou váhu vozidla o 4.430 kg. Maringotka nebyla pojištěna.“


Technický stav:

TATRA 6U18472

A - lehké závady:

0.2.2.1.1 - Vozidlo uvedené do provozu v ČR před 1. 1. 2002 není vybaveno výrobním štítkem, nebo je štítek nečitelný, nebo některé předepsané údaje chybí.

4.8.1.1.2 - Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost).

B - vážné závady:

0.2.1.2 - Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené.

2.4.2.1 - Odklon protilehlých rejdových kol se liší o více než 1°

4.5.1.1.2 - Nesvítí zadní mlhová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky.

5.3.2.2.2 - Tlumič pérování chybí nebo z něj vytéká kapalina nebo je poškozený tak, že zjevně nefunguje.

6.2.9.7.2 - Z hydraulického zařízení odkapává olej.

8.4.1.1.1 - Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu.

C - nebezpečné závady:

1.1.12.5.2 - Značné narušení brzdové hadice od působení ropných látek (rozleptaní), které bezprostředně ovlivňuje její spolehlivost (těsnost).

8.4.1.1.2 - Nadměrný únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který bezprostředně poškozuje životní prostředí nebo bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

Maringotka č. 270

A - lehké závady:

0.2.2.1.1 - Vozidlo uvedené do provozu v ČR před 1. 1. 2002 není vybaveno výrobním štítkem, nebo je štítek nečitelný, nebo některé předepsané údaje chybí.

B - vážné závady:

4.8.2.1.4 - Počet odrazek, neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje).

0.1.1 - Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značek.

0.2.1.2 - Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené.

0.2.2.1.2 - Vozidlo uvedené do provozu v ČR od 1. 1. 2002 není vybaveno výrobním štítkem.

4.5.4.1.3 - Skutečný stav zapojených zadních mlhových svítilen neodpovídá povolenému počtu (překračuje).

4.6.2.1.2 - Skutečný stav zapojených zpětných světlometů neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje).

4.8.1.1.4 - Odrazka poškozená tak, že stav poškození zjevně negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost).

C - nebezpečné závady:

1.1.21.4.2 - Jakýkoliv nepovolený zásah do brzdového systému (demontáž, vyřazení z činnosti apod.) nebo neschválená změna brzdového systému.

Ilustrační foto:


Koupit vozidlo v popsaném technickém stavu nelze nikomu zakázat. Provozovat ho po pozemních komunikacích však zakázat lze. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…