ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Zhoršené podmínky ohrožují i chodce

Zhoršené podmínky ohrožují i chodce

Je nesporné, že mokrá vozovka, rozbředlý sníh nebo náledí jsou nebezpečné pro všechny účastníky silničního provozu. Chodci jsou ohroženi nejen možností pádu na neposypaném chodníku a mnoha dalších místech, ale i při přecházení vozovky. Na vyznačených přechodech pro chodce je sice relativně bezpečno, ale i pro chůzi platí určitá pravidla. Ta je radno dodržovat vždy, ale v zimním období obzvlášť.

Pravidla pro chůzi stanoví zákon o silničním provozu v § 53 až 56. Pro bezpečné přecházení vozovky jsou důležitá ustanovení konkrétně § 54:

(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Pojem „křižovatka s řízeným provozem“ definuje zákon v § 2:

y) křižovatka s řízeným provozem je křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji (dále jen „policista“), příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji (dále jen „vojenský policista“) nebo usměrňován strážníkem obecní policie.

Přechod pro chodce, místo pro přecházení, podchod nebo nadchod jsou vyznačeny dopravními značkami:


(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

Přednost tramvají bývá zdůrazněna nápisem na vozovce…


(4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.


V loňském roce zemřelo při nehodách celkem 111 chodců (statistika PČR). Podrobnější analýzy uvádějí místo, denní dobu, míru zavinění nehody a další relevantní okolnosti. Pro nás je však mnohem důležitější TADY a TEĎ.

Snížená viditelnost, mokrá vozovka, rozbředlý sníh nebo náledí neusnadňují situaci nikomu, ani řidičům vozidel, ani chodcům. Obě skupiny musí počítat s výrazně prodlouženou brzdnou dráhou.

Mýtus o „absolutní přednosti chodců na přechodu“ snad byl už definitivně vyvrácen.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…