ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Pneumatiky a příprava na zimu

Pneumatiky a příprava na zimu

Zimní „obutí“ bychom měli na vozidle užívat už tehdy, klesne-li teplota pod +7 stupňů. Letní pneumatiky při takových teplotách začínají tuhnout, naopak směs a dezén zimní pneumatiky dokáže zajistit potřebnou přilnavost k vozovce. Povinnost užít od 1. listopadu zimní pneumatiky stanoví zákon o silničním provozu obecnou úpravou takto:

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

Podle přechodného ustanovení článku II bodu 3 zákona č. 133/2011 Sb. platí, že povinnost užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneumatikami se vztahuje na vozidla jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg až od 1. listopadu 2021.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Náhradní pneumatikou může i v zimním období (od 1. listopadu do 31. března) být i jiná než zimní pneumatika.


Co znamenají písmena M a N v kategorii vozidel?

M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

Kategorie vozidel M se člení na

M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla,

M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg,

M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.

Kategorie vozidel N se člení na

N1 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg,

N3 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.Místní úprava dopravními značkami:

Vyhláška č. 294/2015 Sb.:

C 15a: Zimní výbava

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.
Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

C 15b: Zimní výbava - konec

Značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.


Která pneumatika se považuje za zimní?

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy

13. Vozidlo nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně vybaveno pneumatikami různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená - BIAS BELTED. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a obchodní značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR.

Dezén zimních pneumatik je hrubší a výrobci používají odlišné systémy lamel a bloků, které zajišťují dokonalý styk pneumatiky s vozovkou. Použitá směs obsahuje siliky (modifikovaný oxid křemičitý), které zvyšují adhezi, a zároveň zamezují rychlému opotřebení. Přilnavost pneumatiky a dostatečná hloubka drážek zkracují brzdnou dráhu. 

Orientační údaje o délce brzdné dráhy na sněhu a ledě při různých rychlostech a porovnání brzdné dráhy při použití letních, nebo zimních pneumatik:


Celková příprava vozidla na zimu - další informace jsme získali jako tiskovou zprávu od společnosti DEKRA CZ, a. s.:

priprava_pred_zimou.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…