ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Pneumatiky a příprava na zimu

Pneumatiky a příprava na zimu

Zimní „obutí“ bychom měli na vozidle užívat už tehdy, klesne-li teplota pod +7 stupňů. Letní pneumatiky při takových teplotách začínají tuhnout, naopak směs a dezén zimní pneumatiky dokáže zajistit potřebnou přilnavost k vozovce. Povinnost užít od 1. listopadu zimní pneumatiky stanoví zákon o silničním provozu obecnou úpravou takto:

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

Podle přechodného ustanovení článku II bodu 3 zákona č. 133/2011 Sb. platí, že povinnost užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneumatikami se vztahuje na vozidla jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg až od 1. listopadu 2021.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Náhradní pneumatikou může i v zimním období (od 1. listopadu do 31. března) být i jiná než zimní pneumatika.


Co znamenají písmena M a N v kategorii vozidel?

M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

Kategorie vozidel M se člení na

M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla,

M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg,

M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.

Kategorie vozidel N se člení na

N1 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg,

N3 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.Místní úprava dopravními značkami:

Vyhláška č. 294/2015 Sb.:

C 15a: Zimní výbava

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.
Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

C 15b: Zimní výbava - konec

Značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.


Která pneumatika se považuje za zimní?

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy

13. Vozidlo nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně vybaveno pneumatikami různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená - BIAS BELTED. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a obchodní značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR.

Dezén zimních pneumatik je hrubší a výrobci používají odlišné systémy lamel a bloků, které zajišťují dokonalý styk pneumatiky s vozovkou. Použitá směs obsahuje siliky (modifikovaný oxid křemičitý), které zvyšují adhezi, a zároveň zamezují rychlému opotřebení. Přilnavost pneumatiky a dostatečná hloubka drážek zkracují brzdnou dráhu. 

Orientační údaje o délce brzdné dráhy na sněhu a ledě při různých rychlostech a porovnání brzdné dráhy při použití letních, nebo zimních pneumatik:


Celková příprava vozidla na zimu - další informace jsme získali jako tiskovou zprávu od společnosti DEKRA CZ, a. s.:

priprava_pred_zimou.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…