ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Sanitka nemusí jet rychle, ale plynule

Sanitka nemusí jet rychle, ale plynule

Dostat se co nejdříve ke zraněným po dopravní nehodě nebo pacientům v ohrožení života či zdraví je úkolem Zdravotnické záchranné služby. V médiích se často probírá skutečnost, že zejména v hustém městském provozu je to mnohdy velmi těžké. Jak nejčastěji problémové a někdy i nebezpečné situace vznikají a jak je možné jim předcházet?

Na to jsme se chtěli zeptat zkušeného řidiče pražské ZZS. Díky skvělé spolupráci s vedením Záchranné služby hl. města Prahy a jejím tiskovým oddělením jsme dostali kontakt na pana Roberta Tomku, který pražské ulice za volantem „záchranky“ brázdí už šestnáct let. Kromě toho je i Koordinátorem sekce řidičů ZZS HMP a lektorem Vzdělávacího a výcvikového střediska. Pan Tomka se velmi ochotně, vstřícně a profesionálně k našim otázkám vyjádřil.

Myslíte si, že ostatní řidiči, kteří vám mnohdy ztěžují a komplikují bezpečný průjezd, to dělají z neochoty, nedostatku altruismu nebo dokonce schválně?

Ne, určitě nám neškodí schválně. Pomoci chtějí, ale většinou to neudělají způsobem, který je v dané situaci pro nás vhodný. Například když řidič vidí za sebou sanitku v levém jízdním pruhu, než aby uhnul doprava, raději zabrzdí. Jenže délka jeho a naší brzdné dráhy se podstatně liší a nebezpečná situace nastává pro všechny. Také rychle poznáte zmateného řidiče, který viditelně pomoci chce, ale v konkrétní situaci neví jak. Z nerozhodnosti a zmatku pak většinou udělá dost nepochopitelnou hloupost… My nechceme, aby ostatní vozidla nutně a vždy zastavovala. Jednoduše řečeno, chceme, aby nám šla z cesty. Sanitka nemusí jezdit rychle, ale potřebuje jet plynule.

Přesto, je nějaký nešvar, který vás opravdu zlobí?

Jsou to spíš někteří řidiči za námi. Doslova se „pověsí“ za vozidlo záchranky a chtějí tak využít volný průjezd. Ten může být ale jen zdánlivý, protože i řidič vozidla s právem přednostní jízdy musí často náhle a prudce brzdit.

Co řidiči tramvají? Ti přece uhnout nemůžou.

Nemůžou, ale mohou být a také jsou užiteční jinak. Pokud řidič tramvaje blikne dálkovými světly a následně všechna světla zhasne, znamená to, že stojí a čeká na náš průjezd. V případě, že jsou vozy tramvají na kolejích v obou směrech, dává mi tímhle způsobem řidič protijedoucí tramvaje na vědomí, že prostor mezi nimi je k projetí dostatečný. Je to nepsané pravidlo, vlastně výraz určité profesionální solidarity.

Když zmiňujete profesionalitu, je v těchto situacích patrný rozdíl mezi „obyčejným“ řidičem a řidičem z povolání?

Je, řidiči, kteří na silnicích žijí, mají trochu jiné myšlení. Mohu uvést jednoduchý příklad. Řidič kamionu s návěsem často uhne mnohem šikovněji než řidič Fabie.

Řidič sanitky ví, kam a kudy má jet, ale mnohdy asi musí improvizovat.

Ano, ale učíme naše řidiče, aby i jejich jízda byla, pokud to jde, „čitelná“ i pro ostatní. Aby zbytečně neměnili jízdní pruhy, nevjížděli vyšší rychlostí do míst, kde nemají dostatečný rozhled a podobně. Jednou z hlavních zásad bezpečné jízdy je předvídavost. Krom toho řidič vozidla s právem přednostní jízdy musí mít vždy na paměti, že i když některá obecně závazná pravidla nemusí v rámci zákona dodržovat, vždy musí dbát zvýšené opatrnosti.

Mohl byste uvést některá ta „nepovinná“ pravidla?

Řidič vozidla s právem přednostní jízdy se například nemusí řídit světelnými signály a dopravními značkami. Nemusí dodržovat ustanovení o jízdě po tramvajovém pásu nebo jízdě křižovatkou a mnohá další. Také nemusí dodržovat rychlostní limity, ale vnitřní předpis ZZS hl. m. Prahy říká, že překračovat dovolenou rychlost je v obci možné jen o 20 km/h a mimo obec o 30 km/h. Jinými slovy – v obci maximálně rychlostí 70 km/h. Také jízda „na červenou“ má podle vnitřních regulí probíhat tak, aby v případě nutnosti mohl řidič zastavit na hranici křižovatky.

Ale i při velké opatrnosti se nehody stávají. Také vašim vozidlům.

Naštěstí jen minimálně. Pokud se taková věc stane, mám k dispozici kamerový záznam a s aktérem nehody všechno důkladně proberu. Co nehodě předcházelo, jestli se jí dalo zabránit a další okolnosti. Pokud řidič souhlasí, ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku nehodu znovu důkladně analyzujeme. A i když jde vždy o jedinečnou událost, lze z ní obvykle určit modelově nebezpečnou situaci a té se snažit v budoucnu předcházet. Máme k tomu takový pracovní název – Poučme se z vlastních chyb. V zátěžové situaci bohužel lidský faktor mnohdy selhává. Chybovat ale může každý, dopravní nehoda se nestane jen tomu, kdo nejezdí.

Nejen řidiči, ale i chodci mají vůči vašim vozidlům určitou povinnost.

Chodec nesmí vstupovat do vozovky, a to ani na přechod pro chodce, pokud přijíždějí vozidla s právem přednostní jízdy. V praxi se setkáváme s tím, že chodec, který už udělá krok do vozovky a našeho vozidla si všimne, neudělá krok zpátky, ale vozovku ještě přeběhne. Vzhledem k tomu, jak zranitelný je člověk v provozu, je to velké a zbytečné riziko.

O co především byste touto cestou řidiče běžných vozidel požádal?

Aby se skutečně plně věnovali řízení a situaci v provozu. Ostatně právě to „nevěnování se“ je nejčastější příčina všech nehod. Pokud slyší výstražné zvukové znamení, především by se měli přesvědčit, kde sanitka je a následně v klidu vyhodnotit situaci. Sanitka je vlevo, uhnu doprava. Jede v pravém jízdním pruhu, snažím se uhnout vlevo. Nemusím zastavovat, naopak je někdy lepší zrychlit a ujet do bezpečí. Znovu bych chtěl zdůraznit, že ne rychlost, ale plynulost jízdy je pro sanitku prioritní. Nemusíme a nechceme míjet stojící auta. Prostě a jednoduše řečeno – potřebujeme mít volnou cestu.

Děkujeme a přejeme vám, abyste se vždycky bezpečně a včas dostali tam, kde vás potřebují. Zní to jako otřepaná fráze, ale tím potřebným opravdu může být kdokoliv z nás.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…