Cyklisté a chodci

Na stezkách pro chodce a cyklisty někdy bývá hodně rušno a mezi oběma skupinami účastníků provozu dochází k poměrně ostrým výměnám názorů. A také ke zraněním, z nichž některá bývají i velmi vážná.

Základním pravidlem pro bezpečný pohyb na stezkách je vzájemná ohleduplnost a povinnost neohrozit jiné účastníky provozu. Tato povinnost se promítá do pravidel pro chůzi, a zároveň je obsažena v ustanoveních určených cyklistům.

Co musí a nesmí chodec

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.

Dopravní značky „Stezka pro chodce“ (C 7a), „Stezka pro chodce a cyklisty společná“ (C 9a) a „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ (C 10 a) jsou značky příkazové. S tím úzce souvisí i význam těchto značek, uvedený ve vyhlášce č. 294/2015 Sb.:

Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod.
Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení, objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání.


Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Tuto povinnost stanoví zákon o silničním provozu v § 53:

(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.


Co musí a nesmí cyklista

Obdobně jako chodec musí respektovat příkazovou dopravní značku


Stezka pro cyklisty (C 8a)Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

A stejně je i cyklistům stanovena povinnost neohrozit chodce (§ 57):

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty.

(6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

Chodci ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty

Zákon o silničním provozu § 57:

(7) Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.

Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro chodce mohou užít i další osoby, které se podle tohoto zákona považují za chodce. Takoví chodci, pohybující se ve vyhrazeném pruhu nebo stezce pro cyklisty za pomoci sportovního vybavení, se musí pohybovat při pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za sebou, na stezce pro chodce a cyklisty nesmějí ohrozit jiné chodce ani cyklisty.

Pravidla jsou jasně stanovena, povinnosti zdůrazněny pro obě skupiny účastníků provozu na společných stezkách. V praxi je ale nesmírně důležitá ohleduplnost, tolerance a snaha spolupracovat. Vymezování se na „my, kteří máme svá práva a oni, kteří je narušují“ obvykle vede jen k vyhroceným konfliktům. Že mohou být následky mnohem horší než zbytečná hádka, dokazuje zpráva z velmi nedávné doby:

24. července 2018

Tragickou dohru má sobotní střet cyklisty a chodce vedoucího kolo na cyklostezce podél Ostravice. Poranění cyklisty byla tak vážná, že jim den nato v nemocnici podlehl.

Zdroj: https://ostrava.idnes.cz/cyklista-stret-cyklostezka-smrt-ostravice-fe1-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180724_101710_ostrava-zpravy_woj

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…