Kdy ohlásit nehodu

Dopravní nehodu popisuje zákon o silničním provozu jako událost, která vznikla na pozemních komunikacích v souvislosti s provozem vozidel. Není potřeba zdůrazňovat, že jde o situaci mimořádně nepříjemnou, a to i v případě, že nehoda dopadne relativně „dobře“, a dojde při ní jen k hmotné škodě. Musíme hlásit i takovou nehodu?

Pro to, jestli nehodu musíme oznámit Policii České republiky nebo postačí sepsat společný záznam o nehodě, je důležité a rozhodující, co přesně se při konkrétní nehodě stalo.

Hlásit nehodu musíme vždy, když dojde

  • k usmrcení osoby,
  • ke zranění osoby,
  • hmotná škoda převýší na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč.

Povinnost oznámení nehody platí i v případě, kdy při dopravní nehodě

  • dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
  • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích, nebo
  • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Škoda nad 100 000 Kč

Z komentáře k zákonu o silničním provozu:

Pokud jde o odhad výše škody, ten bude ze strany účastníků spíše laický, čemuž se v podmínkách, za nichž bude škoda odhadována, nelze divit. Vedle limitovaných technických znalostí či znalostí cen náhradních dílů a servisních prací k tomu mnohdy bude přistupovat i šok a stres vyvolaný nestandardní životní situací. Přitom i na první pohled drobná poškození mohou skrývat poškození jiná, jejichž oprava uvedením v předešlý stav částku 100 000 Kč snadno převýší. Škody na více vozidlech se pro účely oznamovací povinnosti nesčítají, a to ani v případě hromadných dopravních nehod (Bušta, P., Kněžínek, J., Praha: 2016)

Nevolejme policisty zbytečně

Ze statistických údajů vyplývá, že v období leden-říjen tohoto roku bylo každý den policii ohlášeno (průměrně) téměř 290 nehod.

V mnoha případech však sami policisté považují svoji přítomnost u některých nehod za zbytečnou (převzato z https://www.policie.cz/clanek/ridici-622097.aspx)


U všech nehod Policie ČR být nemusí. Chceme být tam, kde jde o životy a zdraví.

Jak tedy postupovat, pokud podle zákonných podmínek nemusíme nehodu oznamovat Policii ČR?

Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.

Pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo jiná fyzická či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.).

Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…