ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Rychlost děleno dvěma

Rychlost děleno dvěma

Souvisí to s bezpečnou vzdáleností mezi vozidly. Téma, které se v současné době probírá zejména proto, že nedodržení bezpečné vzdálenosti by v budoucnu mělo být zařazeno mezi bodované přestupky.

Povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost máme samozřejmě už nyní, zákon o provozu na pozemních komunikacích ji stanoví v § 19 odst. 1:

(1) Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

A nejde o nic nového. Velmi podobně formulovanou povinnost najdeme už ve vyhlášce č. 141/1960 Sb., a v dalších následujících předpisech.

Jedna z nejčastějších příčin nehod

V uplynulém roce bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti příčinou 7 740 nehod. Ovšem pouze těch nahlášených a vyšetřovaných Policií České republiky, tedy těch vážnějších, s následky na zdraví nebo s vysokou hmotnou škodou. Důvodů, proč bezpečnou vzdálenost nedodržujeme, je jistě mnoho. Určitě však mezi ně patří podceňování délky brzdné dráhy („zastavím na místě“) a z pohledu dopravní psychologie také spěch, nervozita a mnohdy i agrese.

Definice?

Jak si nejlépe bezpečnou vzdálenost představit a určit? Jeden z možných způsobů je vydělit dvěma číselný údaj o rychlosti, kterou ukazuje náš tachometr. Výslednou vzdálenost v metrech lze považovat za bezpečnou pro odstup mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly. Ano, je to „německý model“, který nemusíme nutně přebírat, ale popravdě řečeno, častěji připomínané pravidlo „dvou vteřin“ je ještě o málo přísnější. Vozidla by měla mezi sebou udržovat vzdálenost, kterou urazí při dané rychlosti za dvě sekundy, což je při rychlosti:

 • 50 km/h – 28 m,
 • 80 km/h – 44 m,
 • 90 km/h – 50 m,
 • 110 km/h – 61 m,
 • 130 km/h – 72 m.

Dopravní značky

S dodržováním bezpečné vzdálenosti mezi jedoucími vozidly souvisí i dopravní značení:

Zákazová dopravní značka B 34 Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Značka zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce.

Svislá informativní značka IP 32 Bezpečný odstup

Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly.
Značka zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek.

Vodorovná značka V 16 Bezpečný odstup

Značka poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.
Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).


Co především rozhoduje o bezpečné vzdálenosti

Problematikou bezpečné vzdálenosti se zabývají také dopravní experti. Z publikace (LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Praha 2001, s. 81):

Provoz na pozemních komunikacích je dynamický proces, při kterém se neustále mění podmínky. I s ohledem na tyto neustálé změny je třeba posuzovat dostatečnou bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Dostatečnou bezpečnou vzdálenost mezi vozidly nelze přesně určit, protože vyplývá z mnoha okolností, které se každým okamžikem mění v návaznosti na změny v provozu na pozemních komunikacích.

Podmínkami, na které je třeba brát ohled při posuzování bezpečné vzdálenosti, jsou

 • druh pozemní komunikace a její stavební a dopravně technický stav,
 • rychlost jízdy,
 • hustota provozu,
 • povětrnostní podmínky,
 • zkušenosti řidiče,
 • technický stav vozidla,
 • rozhledové poměry apod.

Změna bodového systému nyní prochází legislativním procesem. Datum, od kdy bude účinná, není patrně tím nejdůležitějším. Prozatím jistě postačí dodržovat pravidla, předvídat a myslet i na ostatní.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…