ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nebezpečné přejezdy

Nebezpečné přejezdy

Tragické nehody na železničních přejezdech, které se staly v nedávné době, vyvolávají diskuse a otázky. Ano, na mnoha přejezdech nejsou závory. Ale právě poslední fatální střety vlaku s vozidlem se staly tam, kde prokazatelně fungovala výstražná signalizace.

Vyšetřovatelé těchto nehod uvádějí, že řidiči, kteří nehodu přežijí, často říkají, že si světelné signalizace nevšimli. Jako výmluva je to poměrně kontraproduktivní, takže to asi bude pravda. Ještě před pár desítkami let by se někteří z nás udiveně zeptali: „A co proboha dělal, že si nevšiml?!?“ Dnes už si takové otázky neklademe. Rychlé soudy určitě telefonoval, psal SMS, hledal na internetu, sledoval sociální sítě apod., se mohou jevit jako povrchní a ukvapené. Bohužel, příliš často se v nich nemýlíme, i když v některých případech odvedlo pozornost řidiče něco jiného než mobil. Jako nejčastější příčina všech nehod za loňský rok je kolonka řidič se plně nevěnoval řízení vozidla, v tabulce nejtragičtějších příčin zaujímá třetí místo s celkovým počtem 70 usmrcených osob. A pokud se vrátíme k železničním přejezdům, v loňském roce nepřežilo srážku s vlakem osmnáct lidí.

Nehody určitě nejsou jen následkem nepozornosti; další příčinou může být spěch, nechuť nechávat se něčím „omezovat“ nebo naivní přesvědčení mně se to stát nemůže.

Pravidla pro přejíždění železničního přejezdu stanoví zákon o silničním provozu. I provoz na železnici má svá pravidla, podle zákona o drahách (č. 266/1994 Sb. § 6 odst. 3) má při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích. Mnohem důležitější je v tomto případě řeč zákonů fyzikálních. Vlak, který jede stokilometrovou rychlostí, má v závislosti na své hmotnosti brzdnou dráhu kolem 480 m a směr své jízdy nemůže změnit.

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty ŽDC Jiří Svoboda k nehodám říká:

Přestože na vyšší zabezpečení přejezdů vynakládáme ročně stovky milionů korun, střetnutí s vlaky neubývá. Na vině jsou řidiči, kteří nedodržují jasně stanovená pravidla a hazardují tak nejen s vlastním životem, ale i s životy spolujezdců. Navíc tímto nezodpovědným chováním ohrožují cestující ve vlacích,“ https://www.szdc.cz

Základní pravidlo

Úvodní odstavec § 28 zákona o silničním provozu stanoví, že před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Tyto povinnosti se vztahují ke všem železničním přejezdům, tedy i k těm, u nichž svítí přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 81).

Vzdálenosti a omezená rychlost

Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Uvedenými nejvyššími dovolenými rychlostmi lze jet pouze za předpokladu, že to nebude na úkor bezpečné jízdy přes přejezd. Při přejíždění přejezdu také platí povinnost přizpůsobit rychlost okolnostem, uvedeným v § 18 odst. 1 tohoto zákona, především předpokládanému stavu přejezdu v souvislosti s vlastnostmi vozidla a nákladu (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 82). 


Kdy se na železniční přejezd vjíždět nesmí

Situace, kdy je vjezd na železniční přejezd vysloveně zakázán, obsahuje § 29 předmětného zákona:

a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,

c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,

d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,

f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Simulovaná srážka

Na české železnici dojde každý rok k více než 150 střetnutím na přejezdech. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investuje do vyššího zabezpečení úrovňových křížení stovky milionů korun. Přesto na nich každý rokem umírají desítky osob, řada dalších utrpí zranění. Tragické následky dnes ukázala simulovaná srážka vlaku s nákladním automobilem, kterou SŽDC připravila v rámci Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech ILCAD 2019 (https://www.szdc.cz)

Na video se můžete podívat zde:

https://www.szdc.cz/o-nas/bezpecnost/bezpecnost-na-prejezdech/prevence/simulovany-stret-video

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…