ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Reflexní vesta u nás a v Evropě

Reflexní vesta u nás a v Evropě

Povinnost mít ve vozidle oděvní doplňky s retroreflexními prvky stanoví pro české řidiče zákon o silničním provozu, konkrétně v § 5 odst. 1 písm. l).

l) mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

Jak z citovaného ustanovení vyplývá, povinnost se netýká řidičů motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

Prováděcím předpisem je vyhláška č. 294/2015 Sb., účinná od 1. ledna 2016. Příloha č. 12 této vyhlášky obsahuje Příklady vyobrazení výstražných oděvů. Zmíněný § 5 zákona o silničním provozu se týká pouze povinností řidiče, nikoli přepravovaných osob.

Časté dotazy se proto týkají počtu oděvních doplňků, především v souvislosti s odlišnými předpisy v sousedních zemích. Ale ani ty nejsou jednotné, v některých státech EU je reflexní vesta pouze doporučenou výbavou, v jiných je povinnost stanovena i pro řidiče motocyklu nebo cyklisty.

Podle dostupných údajů jsme připravili stručný přehled těchto povinností v některých státech Evropy:

Belgie

Reflexní vesta je povinná jen pro řidiče motorového vozidla, reflexní vesta pro každého ve vozidle platí jen pro vozidla registrovaná v Belgii.

Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Finsko, Lucembursko

Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události, a to i pro motorkáře.

Francie

Reflexní vesta je povinná pro každého na palubě dopravního prostředku s 2 nebo více koly (např.: motocykl, osobní vozidlo, dodávka, karavan, nákladní vozidlo).

Dánsko, Švédsko

Doporučuje se vozit reflexní vestu pro každého ve vozidle a hasicí přístroj.

Chorvatsko

Reflexní vesta je povinná jen pro řidiče motorového vozidla.

Estonsko

Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události za snížené viditelnosti.

Itálie

Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje z motorového vozidla během mimořádné události.

Cyklista nebo motorkář, který jede po komunikaci za snížené viditelnosti nebo v tunelu, musí mít oblečenu reflexní vestu.

Litva

Reflexní vesta je povinná pouze pro řidiče a motorkáře.

Lotyšsko

Chodec, cyklista, motorkář nebo člen osádky vozidla pohybující se po komunikaci za snížené viditelnosti, musí mít na sobě oblečenu reflexní vestu.

Maďarsko

Chodec, cyklista nebo člen osádky vozidla pohybující se po komunikaci za snížené viditelnosti, musí mít na sobě oblečenu reflexní vestu (vesty jsou tedy povinné pro každého ve vozidle).

Německo

Reflexní vesta je povinná jen pro řidiče vozidel registrovaných v Německu.

Norsko

Reflexní vesta je povinná jen u vozidel a motocyklů registrovaných v Norsku.

Polsko

Chodec, cyklista nebo člen osádky vozidla pohybující se po komunikaci za snížené viditelnosti, musí mít na sobě oblečenu reflexní vestu (reflexní vesta je povinná pro každého ve vozidle).

Portugalsko

Reflexní vesta není vyžadována u vozidel registrovaných mimo portugalské území.

Rakousko

Reflexní vesta je povinná jen pro řidiče motorového vozidla a pro ostatní členy osádky vozu se doporučuje. Barvy jsou povolené: oranžová, žlutá, červená.

Slovensko, Srbsko

Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje při mimořádné události z motorového vozidla, a to ve dne i v noci.

Španělsko

Reflexní vesta je povinná pro každého ve vozidle.

Velká Británie

Reflexní vesta není povinnou součástí povinné výbavy osobního vozidla.


Předpisy jednotlivých států obsahují základní povinnosti v této oblasti, vozidla mohou být vybavena více oděvními doplňky a všichni účastníci silničního provozu je mohou užívat v každé situaci, kdy je primárně zapotřebí BÝT VIDĚN!


V souvislosti s pohybem chodců stanoví i naše předpisy povinnost nosit na oblečení reflexní prvky. Povinnost se týká chodců jdoucích po krajnici nebo okraji vozovky, mimo obec a za snížené viditelnosti v místech, která nejsou osvětlena veřejným osvětlením.

Na závěr připomínáme, že není povinností dopravce zajistit cestujícím reflexní doplňky.

S použitím údajů ÚAMK.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…