Cesty po Evropě

Pracovní nebo soukromé cesty autem do evropských zemí nejsou nijak výjimečné. Předpokládají alespoň základní znalost pravidel provozu konkrétního státu, ale legislativní změny probíhají v celé Evropské unii. Dnes chceme upozornit na dvě změny, které se týkají Nizozemska a Španělska.

Vyšší pokuty a nižší rychlost na dálnicích, to je Nizozemsko v roce 2020

Přísnější pokuty jsou v Nizozemsku nastaveny od 1. ledna 2020. Jedná se například o sankci za překročení maximální rychlosti na dálnici o 20 km/h, kde byla dříve pokuta 170 Eur a nyní 174 Eur. Pokud stejným způsobem překročíte rychlost mimo obec, tak vás pokuta nově vyjde na 185 Eur (183 Eur dříve). Při překročení rychlostního limitu v obci o více než 20 km/h se pokuta zvyšuje na 194 Eur místo dřívějších 191 Eur.
Pokuty za nezastavení na červenou a telefonování za jízdy bez hands-free sady zůstávají stejné (240 Eur). Za špatné parkování pak zaplatíte 95 Eur.
Pozor si však dávejte na platbu za pokutu. Pokud není zaplacena ve lhůtě, tak se částka zvyšuje o 50 % a po určité době dokonce o 100 %.
Tamní vláda na základě ochrany klimatu rozhodla, že maximální rychlost na nizozemských dálnicích se bude od března 2020 přes den od 6 do 19 hodin snižovat ze 130 km/h na 100 km/h. Opatření bude zavedeno po instalaci nového dopravního značení, což proběhne mezi 12. a 16. březnem.
Hlavním cílem snížení rychlosti je snížit emise oxidů dusíku, což má především dopad na kvalitu ovzduší.

Dvě španělské dálnice bez poplatku

Turisté cestující do Španělska mají od nového roku jeden bonus navíc. Dříve zpoplatněné úseky dvou dálnic o celkové délce 500 km jsou nyní osvobozeny od poplatku.
Jedná se o pobřežní dálnici AP7 mezi městy Tarragona a Alicante a dálnici AP4 mezi městy Sevilla a Cadiz, které jsou hojně využívány právě turisty.

Důvodem změny upuštění od poplatků je zánik státních koncesí pro soukromé provozovatele dálnice a v důsledku toho se dálnice majetkově přesouvají do veřejných rukou, které je provozují zcela zdarma.
Příští rok vyprší další dvě koncese pro dálnice AP7 mezi hranicemi s Francií a městem Tarragona a dálnici AP2 mezi městy Lleida a Zaragoza. Pokud bude vláda pokračovat stejným způsobem, můžeme se dočkat podobného postupu, jako letos.
Obecně lze říci, že ve Španělsku jsou dálnice provozovány buď jako soukromé s poplatky (označovány AP) a státní, neboli veřejné (označovány A), které jsou užívány zdarma.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…