ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Školení dopravně správních agend a SOD
Vedení registru řidičů a vydávání řidičských průkazů

Vedení registru řidičů a vydávání řidičských průkazů

Vedení registru řidičů a vydávání řidičských průkazů

Místo konání:   

Cena pro rok 2022: 

Termíny konání Stav Místo konání Lektoři
10.05. - 11.05.2023 ZRUŠENO Nepotvrzeno
06.06. - 07.06.2023 ZRUŠENO
Nepotvrzeno
12.09. - 13.09.2023 ZRUŠENO
Nepotvrzeno
03.10. - 04.10.2023 ZRUŠENO
Nepotvrzeno


Cena za školení pro úředníky dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. nepodléhá režimu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. Ostatním účastníkům školení je cena navýšena o DPH 21%.

Školení Vedení registru řidičů a vydávání řidičských průkazů je akreditováno Ministerstvem vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pod č. akreditace AK/PV - 268/2019.

Dvoudenní školení je určeno pracovníkům odborů dopravně správních agend. Účastníci školení dostávají studijní materiály, které jsou průběžně aktualizovány. Lektorsky je školení vedeno odbornými pracovníky Ministerstva dopravy, Magistrátu hl. m. Prahy a Centra služeb pro silniční dopravu, kteří kromě novinek v právní úpravě seznamují absolventy školení se stanovisky a usměrněními Ministerstva dopravy k problematice, zodpovídají dotazy a řeší praktické problémy.

Na školení jsou probírány zejména tyto okruhy:

 • Výklad souvisejících právních norem
 • Stanoviska MD k problematice
 • Postup při objednávání tiskopisů
 • Zdravotní způsobilost řidičů
 • Zvláštní označení vozidel zdravotně postižených osob
 • Připravovaná opatření a změny
 • Výměna řidičských průkazů
 • Vydávání ŘP cizincům
 • Profesní osvědčení dle zákona č. 247/2000 Sb.
 • Správní poplatky

Součástí školení je i prostor pro dotazy a diskusi o problémech z praxe

V ceně školení je polední menu a drobné občerstvení.

Zahájení a ukončení školení:

 • Školení začíná první den v 10:00 hodin
 • Druhý den školení začíná v 8:00 hodin
 • Poslední den je školení ukončeno podle délky diskuse nejdéle do 15:30 hodin

Na kurz si sebou přineste:

 • ochranný prostředek dýchacích cest podle aktuálně platného nařízení Ministerstva zdravotnictví viz,
 • potvrzení o splnění podmínek pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Výtah opatření je umístěn ZDE.

Ubytování si účastníci školení zajišťují individuálně. Ubytování v Wellness Hotel Extol Inn www.extolinn.cz si můžete objednat písemně přímo na e-mailu: reservations@extolinn.cz nebo na tel.: 605 254 330.  

Upozorňujeme účastníky školení DSA, že v Praze 7 je zřízena modrá parkovací zóna a tak v okolí Wellness Hotel Extol Inn nelze bezplatně parkovat. Na parkovišti hotelu lze parkovat po předchozím objednání.

V případě většího zájmu účastníků bude školení přesunuto do jiných prostor. Centrum služeb pro silniční dopravu si vyhrazuje právo také školení zrušit v případě aktuální nepříznivé epidemické situace v místě konání kurzu nebo v případě nařízené karantény pro lektora/-y.

Pro účast při výuce na dálku prostřednictvím on-line technologií je nutno mít k dispozici prostory, kde nebudete rušeni, počítač s dostatečně rychlým internetovým připojením pro videohovory, funkční kameru zapnutou během celé výuky, mikrofon a sluchátka nebo reproduktor nebo případně jiné zařízení s obdobnými funkcemi. Školení provádíme zpravidla přes aplikaci Microsoft Teams, ke které je možno se připojit i prostřednictvím většiny webových prohlížečů. 

Přihlášky jsou ke stažení na https://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni a zasílejte je na e-mail: skoleni.dsa@cspsd.cz

Další informace podá: Alena Mašatová, tel.: 225 131 711, 770 125 650

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…