ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik K základní

Kontrolní technik K základní

Základní kurz kontrolního technika typu K

Datum konání Místo konání kurzu Předpokládaný termín zkoušky Stav
20.03. - 31.03.2023 CSPSD, Mladobucká 483, Trutnov
05.04.2023 ZRUŠENO
04.09. - 15.09.2023 CSPSD, Mladobucká 483, Trutnov
26.09.2022 VOLNO


Cena pro rok 2022: 16.860 Kč včetně DPH

Obecné informace:

Kurzy k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích ("kontrolní technik typu K" dle § 25 vyhlášky č. 341/2014 Sb.) probíhají v na podzim v Trutnově a na jaře v Praze. Kurz trvá 10 pracovních dní. Závěrečné zkoušky se z důvodu dostatečného časového prostoru na přípravu konají zhruba 1 týden po ukončení kurzu na Ministerstvu dopravy v Praze.

Výuku v těchto kurzech zabezpečuje Centrum služeb pro silniční dopravu, TÜV SÜD Czech s.r.o., DEKRA CZ, a.s. a Státní zkušebna strojů a.s.

V případě obsazení kurzu méně jak 12 účastníky, si Centrum služeb pro silniční dopravu vyhrazuje právo tento kurz nejpozději týden před jeho konáním zrušit. Zájemcům bude nabídnut náhradní termín.

Konání kurzů nebo následných zkoušek může být omezeno v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády nebo Ministerstva zdravotnictví. Během kurzů a zkoušek je nutné dodržovat aktuálně platná hygienická opatření (předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest, předložit potvrzení o splnění podmínek pro účast na hromadných akcích apod.) bližší informace jsou ZDE. 

Při účasti více jak 20 účastníků jsme povinni podle mimořádného opatření k Omezení maloobchodního prodeje, zboží a služeb a poskytování služeb č.j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29.12.2021 kontrolovat splnění podmínek stanovených v bodu I/15. Pokud osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na akci. Proto žádáme, aby všichni přihlášení, kteří neplní požadavky podle bodu I/15 nám tuto skutečnost dopředu oznámili. Pokud bude do kurzu  přihlášeno více jak 20 účastníků vyhrazujeme si na základě výše uvedeného opatření právo určit pořadí přihlášených.

K zařazení do základního kurzu jsou nezbytné tyto doklady:

  • Řádně vyplněná přihláška ( ke stažení zde),
  • kopie profesního osvědčení kontrolního technika STK,
  • kopie řidičského průkazu.

Poplatky Ministerstvu dopravy:

  • dle vyhlášky č. 341/ 2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 26 (Druh a výše úhrady) - hotově částka ve výši 600 Kč
  • dle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, položka 22/b přílohy (správní poplatky) - kolek ve výši 1.000 Kč

V případě zájmu lze kolek objednat minimálně 1 týden před zahájením kurzu telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Doklady pro přijetí do základního kurzu prosím zašlete na adresu:
Centrum služeb pro silniční dopravu, nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1
nebo v elektronické podobě na e-mail: kurzy@cspsd.cz.

Případné dotazy: 

Alena Mašatová
e-mail: kurzy@cspsd.cz
tel.: 770 125 650, 225 131 711

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…