ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Školení pro zkušební komisaře
Základní školení pro zkušební komisaře

Základní školení pro zkušební komisaře

Základní školení pro zkušební komisaře

Datum a místo konání:
24. 2.  13.3. + 25.5.  26.6. 2020 Brno

24. 8. – 16. 10. 2020 Pardubice

Cena v roce 2020: od 47.200,- Kč 

Cena za základní školení je stanovena včetně zkoušky na skupinu vozidel B nebo B+E. Zkouška z jízdy pro každou další skupinu je účtována jako další položka viz  ceník platný od 1.1.2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekvalifikaci dle § 57 odst. 1) písmeno d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je cena za školení dle § 51 odst. 1) písm. h) osvobozená od DPH. Ubytování a stravování si účastníci školení zajišťují individuálně na své náklady.

Základní informace o školení:

- obsah a rozsah upravuje zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
- učební osnova je dána Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.;
- je určeno pro zájemce o získání průkazu zkušebního komisaře;
- je prováděno prezenční formou v rozsahu 39 dnů;
- je zakončeno zkouškou před zkušební komisí.

Závěrečné zkoušky se uskuteční zpravidla v následujících dvou týdnech po ukončení školení (pro každého účastníka v rozsahu 2 dnů).

Z důvodu bezproblémového zajištění činnosti obecních úřadů a magistrátů jsme povinni přednostně uspokojit objednávky těchto institucí před objednávkami fyzických nebo právnických osob.

Základní školení zkušebních komisařů je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pro úředníky dle § 2 odst. 4 - 7,  pod č. akreditace AK/PV - 117/2007.

Tohoto školení se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje podmínky zákona č. 247/2000 Sb. (zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) uvedené v § 34:

„Ministerstvo vydá průkaz zkušebního komisaře na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že

  • je starší 25 let;
  • má ukončeno střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou;
  • je nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou bude žadatele o řidičské oprávnění zkoušet;
  • absolvoval základní školení pro zkušební komisaře a zkouškou prokázal dovednosti vztahující se k provádění a hodnocení zkoušek odborné způsobilosti, znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a bezpečné jízdy;
  • nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a že mu v posledních pěti letech nebyl takový trest uložen.“

Dalším omezením výkonu činnosti zkušebního komisaře je fakt, že „ provádění činnosti zkušebního komisaře je neslučitelné s podnikáním nebo jiným druhem výdělečné činnosti v oblasti provozování autoškol“ (§ 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb.) a „pro provádění zkoušek určí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zkušebního komisaře, kterým může být pouze zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, který je současně držitelem platného průkazu zkušebního komisaře vydaného dle tohoto zákona“ (§ 33 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.).

Místa konání školení:

  • Centrum služeb pro silniční dopravu, pracoviště: penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice
  • Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15, Brno

Přihlášky zasílejte na e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz

Přihlášky jsou ke stažení zde. Překročí-li finanční objem přihlášek od jednoho odběratele částku vyšší než 50.000 Kč, může CSPSD přistoupit k plnění až po uveřejnění přihlášek/ objednávek v souladu se zákonem o registru smluv. Z tohoto důvodu prosíme mimo zaslání podepsané přihlášky i o její zaslání v strojově čitelné podobě. Děkujeme.

Další informace: Jaroslava Lédlová
tel.: 466 612 152, 724 115 617

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Používání tachografu při výcviku v řízení

Novelizací zákona 111/1994 Sb. došlo od 1.10. k mnoha změnám, které se týkají tzv. výjimkových…

Dočasné omezení služeb střediska Distribuce

Vážení zákazníci,dovolujeme si Vás upozornit, že do odvolání přijímáme objednávky kontrolních…

Poptávka na správu objektu v Hradci Králové

Poptávka na správu objektu v Hradci KrálovéHledáme správce objektu na adrese Nerudova 104/63, 500…

Poptávka na správu objektu v Blansku

Poptávka na správu objektu v BlanskuHledáme správce objektu na adrese Dvorská 1910/19, 678 01…