ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Školení pro zkušební komisaře
Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře

Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře

Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře

Zdokonalovací školení jsou určena pro držitele průkazu zkušebního komisaře. Školení probíhají v průběhu celého kalendářního roku a jsou v délce 5 dnů.

Objednávky na školení se přijímají v říjnu předchozího kalendářního roku.

Cena za školení bez přezkoušení je v roce 2020 od 15.850 Kč.

Cena za školení s následným přezkoušením za účelem prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře je dle rozsahu průkazu je v roce 2020 od 19.100 Kč. Závěrečné zkoušky se uskuteční zpravidla v následujícím týdnu po ukončení školení.

Při rozšíření skupin v průkazu zkušebního komisaře je cena vypočtena dle konkrétního rozsahu zkoušky viz ceník platný od 1.1.2020.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekvalifikaci dle § 57 odst. 1) písmeno d)  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je cena za školení dle § 51 odst. 1) písm. h) osvobozená od DPH.

Zdokonalovací školení zkušebních komisařů je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pro úředníky dle § 2 odst. 4 - 7, pod č. akreditace AK/PV - 118/2007.

Místa konání školení:

  • Centrum služeb pro silniční dopravu, pracoviště: penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice
  • Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15, Brno

Ubytování a stravování si účastníci školení zajišťují individuálně na své náklady.

Legislativní odkazy:

"Zkušební komisař je povinen každý rok absolvovat zdokonalovací školení za účelem prohloubení znalostí a dovedností potřebných pro provádění zkoušek v rozsahu nejméně 2 dnů a za účelem prohloubení praktických dovedností potřebných pro řízení vozidel zařazených do příslušné skupiny v rozsahu nejméně 1 dne. Zkušební komisař je povinen se v rámci zdokonalovacího školení v posledním roce platnosti průkazu zkušebního komisaře podrobit přezkoušení." (§ 36 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.)

Učební osnova je dána Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

Přihlášky a dodatečné přihlášky zasílejte na e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz

Přihlášky jsou ke stažení  zde. Překročí-li finanční objem přihlášek od jednoho odběratele částku vyšší než 50.000 Kč, může CSPSD přistoupit k plnění až po uveřejnění přihlášek/ objednávek v souladu se zákonem o registru smluv. Z tohoto důvodu prosíme mimo zaslání podepsané přihlášky i o její zaslání v strojově čitelné podobě. Děkujeme.

Další informace: Jaroslava Lédlová
tel.: 724 115 617


Plán školení pro zkušební komisaře 2020

od - do Pardubice
2.11.-06.11. ZRUŠENO - Zdokonalovací školení pro ZK
09.11.-13.11. ZRUŠENO - Zdokonalovací školení s přezkoušením
16.11.-20.11. ZRUŠENO - Přezkoušení a opakované zkoušky
23.11.-27.11. ZRUŠENO - Zdokonalovací školení pro ZK
30.11.-04.12. ZRUŠENO - Zdokonalovací školení pro ZK
07.12.-11.12. Zdokonalovací školení s přezkoušením 
14.12.-18.12. Přezkoušení a opakované zkoušky


od - do Brno
29.9.-02.10. Přezkoušení
05.10.-09.10. Zdokonalovací školení pro ZK
19.10.-23.10. Zdokonalovací školení pro ZK
02.11.-06.11. ZRUŠENO - Zdokonalovací školení pro ZK
30.11.-04.12. ZRUŠENO - Zdokonalovací školení pro ZK


PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…