ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Školení pro zkušební komisaře
Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře

Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře

Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře

Zdokonalovací školení jsou určena pro držitele průkazu zkušebního komisaře. Školení  probíhají v průběhu celého kalendářního roku a jsou v délce 5 dnů.

Školeních v Českých Budějovicích budou v roce 2024 probíhat v těchto termínech:
22.01.-26.01., 05.02.-09.02., 26.02.-01.03., 08.04.-12.04., 13.05.-17.05., 03.06.-07.06.,
16.09.-20.09., 14.10.-18.10., 04.11.-08.11., 02.12-06.12.

Objednávky na školení se přijímají v říjnu předchozího kalendářního roku.

Cena za školení bez přezkoušení je od 19.600 Kč.

Cena za školení s následným přezkoušením za účelem prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře je dle rozsahu průkazu je od 23.700 Kč. Závěrečné zkoušky se uskuteční zpravidla v následujícím týdnu po ukončení školení.

Při rozšíření skupin v průkazu zkušebního komisaře je cena vypočtena dle konkrétního rozsahu zkoušky viz ceník platný od 30.1.2023.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekvalifikaci dle § 57 odst. 1) písmeno d)  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je cena za školení dle § 51 odst. 1) písm. h) osvobozená od DPH.

Zdokonalovací školení zkušebních komisařů je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pro úředníky dle § 2 odst. 4 - 7, pod č. akreditace AK/PV - 118/2007.

Místa konání školení:

  • Centrum služeb pro silniční dopravu, pracoviště: penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice
  • Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15, Brno
  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3, České Budějovice

Ubytování a stravování si účastníci školení zajišťují individuálně na své náklady u poskytovatele dle svého výběru.

Legislativní odkazy:

"Zkušební komisař je povinen každý rok absolvovat zdokonalovací školení za účelem prohloubení znalostí a dovedností potřebných pro provádění zkoušek v rozsahu nejméně 2 dnů a za účelem prohloubení praktických dovedností potřebných pro řízení vozidel zařazených do příslušné skupiny v rozsahu nejméně 1 dne. Zkušební komisař je povinen se v rámci zdokonalovacího školení v posledním roce platnosti průkazu zkušebního komisaře podrobit přezkoušení." (§ 36 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.)

Učební osnova je dána Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

Přihlášky a dodatečné přihlášky zasílejte na e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz

Přihlášky jsou ke stažení  zde. Překročí-li finanční objem přihlášek od jednoho odběratele částku vyšší než 50.000 Kč, může CSPSD přistoupit k plnění až po uveřejnění přihlášek/ objednávek v souladu se zákonem o registru smluv. Z tohoto důvodu prosíme mimo zaslání podepsané přihlášky i o její zaslání v strojově čitelné podobě. Děkujeme.

Odkaz na legislativu a další informace pro zkušební komisaře

Další informace: Jaroslava Lédlová
tel.: 724 115 617
e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz


Termíny školení pro zkušební komisaře jsou individuálně řešeny s jednotlivými zkušebními komisaři na základě v předešlém roce doručených objednávek, s ohledem na jejich skupiny oprávnění v průkazu zkušebního komisaře, k termínu nutnosti prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře. 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…