ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Školení pro zkušební komisaře
Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře

Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře

Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře

Zdokonalovací školení jsou určena pro držitele průkazu zkušebního komisaře. Školení probíhají v průběhu celého kalendářního roku a jsou v délce 5 dnů.

Objednávky na školení se přijímají v říjnu předchozího kalendářního roku.

Cena za školení bez přezkoušení je od 1.2.2021 od 16.400 Kč.

Cena za školení s následným přezkoušením za účelem prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře je dle rozsahu průkazu je od 1.2.2021 od 19.750 Kč. Závěrečné zkoušky se uskuteční zpravidla v následujícím týdnu po ukončení školení.

Při rozšíření skupin v průkazu zkušebního komisaře je cena vypočtena dle konkrétního rozsahu zkoušky viz ceník platný od 1.2.2021.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekvalifikaci dle § 57 odst. 1) písmeno d)  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je cena za školení dle § 51 odst. 1) písm. h) osvobozená od DPH.

Zdokonalovací školení zkušebních komisařů je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pro úředníky dle § 2 odst. 4 - 7, pod č. akreditace AK/PV - 118/2007.

Místa konání školení:

  • Centrum služeb pro silniční dopravu, pracoviště: penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice
  • Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15, Brno

Ubytování a stravování si účastníci školení zajišťují individuálně na své náklady.

Na školení si sebou přineste:

  • ochranný prostředek dýchacích cest podle aktuálně platného nařízení Ministerstva zdravotnictví viz,
  • potvrzení o splnění podmínek pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Výtah opatření je umístěn ZDE.

Legislativní odkazy:

"Zkušební komisař je povinen každý rok absolvovat zdokonalovací školení za účelem prohloubení znalostí a dovedností potřebných pro provádění zkoušek v rozsahu nejméně 2 dnů a za účelem prohloubení praktických dovedností potřebných pro řízení vozidel zařazených do příslušné skupiny v rozsahu nejméně 1 dne. Zkušební komisař je povinen se v rámci zdokonalovacího školení v posledním roce platnosti průkazu zkušebního komisaře podrobit přezkoušení." (§ 36 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.)

Učební osnova je dána Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

Přihlášky a dodatečné přihlášky zasílejte na e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz

Přihlášky jsou ke stažení  zde. Překročí-li finanční objem přihlášek od jednoho odběratele částku vyšší než 50.000 Kč, může CSPSD přistoupit k plnění až po uveřejnění přihlášek/ objednávek v souladu se zákonem o registru smluv. Z tohoto důvodu prosíme mimo zaslání podepsané přihlášky i o její zaslání v strojově čitelné podobě. Děkujeme.

Odkaz na legislativu a další informace pro zkušební komisaře

Další informace: Jaroslava Lédlová
tel.: 724 115 617
e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz


Termíny školení pro zkušební komisaře jsou individuálně řešeny s jednotlivými zkušebními komisaři na základě v předešlém roce doručených objednávek, s ohledem na jejich skupiny oprávnění v průkazu zkušebního komisaře, k termínu nutnosti prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře a k aktuálním omezením vzdělávacích akcí vládou ČR. 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Modernizace zázemí dětského dopravního hřiště v Kroměříži

Dětské dopravní hřiště v Kroměříži slouží k výuce pravidelné dopravní výchovy již od počátku 80.…

Přes sluchátka vlak neuslyšíš

Meziročně roste počet dopravních nehod na železničních přejezdech, protože se najde řada…

Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících dětí

Ve Valašském Meziříčí se po roční přestávce pod záštitou BESIP ve dnech 7. - 8. října 2021 setkalo…

Manipulace s tachografem už nejsou, co bývaly...

Funkční odchylky jednotlivých částí digitálního tachografu bývají v současnosti tak nepatrné, že se…