ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Přeprava nadměrných nákladů bez povolení

Přeprava nadměrných nákladů bez povolení

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů je v České republice prováděno podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Nadměrné či nadrozměrné náklady se však na našem území často přepravují bez náležitého povolení. Dva případy nepovolené přepravy nadměrných nákladů nám popsal vedoucí mobilní expertní jednotky (MEJ) 805 pan Ing. T. Večerka:

Nadměrný náklad – tramvaj

Dne 23. dubna byla MEJ 805 požádána o zvážení nákladní soupravy převážející tramvaj z Polska do Sofie v Bulharsku. Souprava polského dopravce byla zastavena na silnici I/48 v Chotěbuzi. Doprovod zajišťovala slovenská firma. Při kontrole bylo zjištěno, že dopravce jede bez povolení pro přepravu nadměrného nákladu na území ČR.

Zjistili jsme, že délka soupravy byla 37,42 m, výška 4,46 m a šířka 3,0 m. Hmotnost soupravy byla po odpočtu tolerance 86,868 tun tedy překročena o 81 % !

Policie uložila kauci ve výši 50 000,- Kč a zákaz jízdy až do vyřízení povolení pro přepravu nadměrného nákladu.


Nadměrný náklad – stavební stroj

Dne 24. června jsme provedli kontrolní vážení soupravy s nadměrným nákladem na D1. Polský dopravce vezl stavební stroj z Itálie do Polska. Přepravu prováděl bez povolení pro nadměrný náklad. Byl zastaven pouhé 2 km před polskou hranicí. Smůla.

Zjištěné rozměry byly: délka 17,57 m, výška 4,24 m a šířka 2,65 m. Hmotnost celé soupravy byla po odpočtu tolerance 61,106 tun tedy překročena o 27,3 %.

Byla uložena kauce ve výši 50. 000,- Kč a zákaz jízdy až do vyřízení povolení. U tohoto dopravce to nebylo poprvé, co se pokusil takto bez povolení projet.

Lze konstatovat, že zejména polští dopravci se snaží naším územím projet bez vyřízení povolení pro nadměrnou přepravu. Jezdí hlavně v nočních hodinách, a proto dopravní policie v tomto období zesílila dozor na hlavních tazích. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…