ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací

Emisní technik prohlubovací

Prohlubovací kurzy pro emisní techniky

Prohlubovací kurz pro kontrolní techniky (jen ME), jejichž oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, je určen pro držitele profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018 a držitele profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, kterým končí do jednoho roku platnost oprávnění nebo jehož platnost skončila, ale jsou ve lhůtě 2 let podle odst. 3) § 61 vyhl. č. 211/2018 Sb. Osnova výuky a postup přezkoušení jsou dle přílohy 16. písm. b) a přílohy 17. písm. b) vyhl. č. 211/2018 Sb. Kurz je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušení a splnění všech podmínek plný rozsah paliv. Délka kurzu je 2 dny a 1 den přezkoušení v místech a termínech vypsaných Ministerstvem dopravy  viz.

Termíny a místa kurzů:

Datum konání Místo Stav Cena v Kč s DPH Nejbližší přezkoušení
10.2. - 11.2.2020 Trutnov, STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov
VOLNO 6 400,00 13.02.2020 Praha
11.2. - 12.2.2020 Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B, Přerov VOLNO 6 000,00 13.02.2020 Praha
11.2. - 12.2.2020 Roztoky u Prahy, TÜV SÜD Czech, s.r.o., Přílepská 1920, Roztoky VOLNO 6 400,00 13.02.2020 Praha
9.3.- 10.3.2020 Brno, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno VOLNO 6 400,00 12.03.2020 Brno
28.4.- 29.4.2020 Ostrava, SŠ technická a dopravní, Moravská 2/964, Ostrava - Vítkovice
VOLNO 6 400,00 07.05.2020 Přerov
4.5.- 5.5.2020 Brno, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno
VOLNO 6 400,00 07.05.2020 Přerov
12.5.- 13.5.2020 Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B, Přerov
VOLNO 6 000,00 04.06.2020 Praha
1.6.- 2.6.2020
Roztoky u Prahy, TÜV SÜD Czech, s.r.o., Přílepská 1920, Roztoky 
VOLNO 6 400,00 04.06.2020
Praha
29.6.- 30.6.2020 Horažďovice, zahájení a teorie: Podbranská 54, praktická výuka: Tyršova 356, Horažďovice
VOLNO 6 400,00 02.07.2020 Praha
15.9.- 16.9.2020 Ostrava, SŠ technická a dopravní, Moravská 2/964, Ostrava - Vítkovice
VOLNO 6 400,00 24.09.2020 Přerov
6.10. - 7.10.2020
Ústí nad Labem, Motoristický areál Úžín, Havířská 360/29, Ústí nad Labem   VOLNO 6 400,00 22.10.2020 Praha
12.10.- 13.10.2020 Brno, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno VOLNO 6 400,00

22.10.2020 Praha

19.10.- 20.10.2020 Roztoky u Prahy, TÜV SÜD Czech, s.r.o., Přílepská 1920, Roztoky
VOLNO 6 400,00 22.10.2020 Praha
10.11. - 11.11. 2020 Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B, Přerov VOLNO 6 000,00 12.11.2020 Brno
2.12- 3.12.2020 Roztoky u Prahy, TÜV SÜD Czech, s.r.o., Přílepská 1920, Roztoky
VOLNO 6 400,00 09.12.2020 Praha
2.12- 3.12.2020 Trutnov, STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov VOLNO 6 400,00 09.12.2020 Praha

Další informace:

Prohlubovací kurzy pro emisní techniky pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy. Kurzy jsou určeny pro emisní techniky, kteří musí podle § 61 zákona č. 56/2001 Sb. absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika v posledním roce platnosti profesního průkazu, tj. každé 3 roky.

Držitelé profesního osvědčení kontrolního technika se musí zúčastnit prohlubovacího kurzu pro kontrolní techniky.

Prohlubovací kurzy pro rozšíření na plný rozsah oprávnění kontrolního technika, tj. i pro práci na STK, s osnovou výuky dle přílohy 14. písm. d) vyhl. č. 211/2018 Sb. vypisujeme pouze při dostatečném počtu zájemců.

Zveřejněná místa a termíny konání kurzů mohou být upravovány podle zájmu účastníků. Minimální počet pro otevření kurzu je 10 účastníků.

K zařazení do kurzu jsou potřebné tyto doklady:

 • řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni ,
 • zaslání skenu profesního osvědčení mechanika měření emisí případně kontrolního technika, pokud jsou na osvědčeních záznamy i z druhé strany musí být oskenovány obě strany. (Originál profesního osvědčení nesmí být zalaminovaný a předkládá se při zahájení kurzu a při zkoušce.),
 • zaslání oboustranného skenu řidičského průkazu,
 • uhrazení kurzovného před zahájením kurzu na základě zaslané faktury.

Na kurz si sebou přineste:

 • platný občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad,
 • řidičský průkaz,
 • originál profesního osvědčení.

Dále doporučujeme si vzít sebou psací potřeby, zákon č. 56/2001 Sb. a vyhlášky vztahující se k probírané problematice a oblečení vhodné k praktické části výuky. Jako přípravu na dotazy během diskuse je možno si nastudovat soubor zkušebních otázek, který jsou spolu s Pravidly pro provádění zkoušek a přezkoušení zveřejněny na webu Ministerstva dopravy: http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/SME/Terminy-prezkouseni-a-soubor-otazek-kontrolnich-te.

Přezkoušení:

Přezkoušení a opakované přezkoušení podle přílohy č. 17. vyhlášky č. 211/ 2018 Sb. jsou naplánována Ministerstvem dopravy zpravidla jedenkrát měsíčně, většinou v Praze. Termíny, místa přezkoušení, seznam dokladů, které musíte předložit při přezkoušení naleznete na: https://www.cspsd.cz/kontrolni-technik/prezkouseni. Na přezkoušení se musíte přihlásit prostřednictvím školicí organizace.

Kontakt:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.
nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1

Alena Mašatová
e-mail: kurzy.sme@cspsd.cz
tel.: 225 131 711, 770 125 650


Místa konání kurzů:

Brno - Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno - Královo Pole viz www.issabrno.cz . Parkování je možné na ulici.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně.

ISŠA nabízí volné kapacity ubytování a obědy. Další informace podá a objednávky přijímá Mgr. Krejčí, tel.: 530 354 112, e-mail: pavel.krejci@issabrno.cz

Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Ostrava - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Ostrava – Vítkovice viz www.sstd.cz . Parkování je možné na ulici.

Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně.

Škola nabízí obědy. Další informace podá a objednávky, nejpozději 3 dny před požadovaným termínem, přijímá pí Plevová, tel.: 555 503 406, lenka.plevova@sstd.cz .

Pitný režim během kurzů je zajištěn. K dalšímu občerstvení je možno využít nápojové a jídelní automaty v prostorách školy.


Přerov- MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B (areál STS), Přerov viz http://www.motorexpert.cz/

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Ubytování je možno najít např. na: http://www.google.cz/maps/search/penzion+prerov

Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Roztoky u Prahy - TÜV SÜD Czech, s.r.o., Přílepská 1920, 252 63 Roztoky viz https://www.tuv-sud.cz. Do areálu Vás pustí pracovníci recepce po zazvonění u brány podle kapacity parkovacích míst. Výuka probíhá v budově u vjezdu, do které Vás hromadně pustí pracovníci recepce po prezenci. Dostupnost MHD je např. od stanice metra Dejvická 19 min. autobusy linek 340 a 350 do zastávky Roztoky, rozc. Žalov a následně 5 min. pěšky.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Ubytování je možno najít např. v:

 • Academic Hotel & Congress Centre a.s., Tyršovo náměstí 2222, 252 63 Roztoky, tel.: 242 448 111, 734 353 730, www.academic.cz
 • • Pension „Milada“, Do Klecánek 407, 250 67 Klecany, tel.: 284 89 23 41, 603 519 006, 733 404 009, www.pensionmilada.com
 • HOTEL Stará Pošta, Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby, tel.: 602 370 085, www.motoreststaraposta.cz
 • Pension Egida, Hlavní 18, 250 68 Husinec, tel.: 222 539 539, pension-hudec.hotel.cz
 • HOTEL SPORT, U Cukrovaru 1086, 278 01 Kralupy n. Vltavou, tel.: 315 726 043, www.hotel-sport.cz

Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Trutnov - Centrum služeb pro silniční dopravu, STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov viz http://www.cspsd.cz/kontakt-a-oteviraci-doba-1. V areálu STK je možné parkovat.

Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
Hotel Patria, Náchodská 358, 541 01 Trutnov, tel.:499 811 241, 499 811 244
Penzion U Tomanů, Rýchorská 563, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 909, 736 533 744
Penzion VERONIKA, Rýchorská 96, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 694, 731 119 516, 728 059 152
Penzion Hűbnerová, Kalná Voda 60, 542 23 Mladé Buky, tel.: 731 463 293, 604 231 845
Penzion Měšťanský dům, nám. Svornosti 497, 542 24 Svoboda nad Úpou, tel.: 499 871 319, 603 217 766
Penzion Josef Mak, Kalná Voda 35, 542 23 Mladé Buky, tel.: 605 911 356, 775 155 823

Nápoje jsou k dispozici v automatu na recepci.


Ústí nad Labem - Motoristický areál Úžín, Havířská 360/29, Ústí nad Labem - Všebořice viz www.stk-usti.cz/ . V areálu STK je možné parkovat.

Učebna se nachází v přízemí a vstup do budovy je z pravého boku budovy STK.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
http://www.google.cz/maps/search/penzion+Usti+nad+...
Interhotel Bohemia, Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 311 111
Penzion Duel, Moskevská 1507/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 064
Hotel Bonaparte, Ústecká 390, 403 39 Chlumec, tel.: 411 192 062

Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Horažďovice - Zahájení a teoretická část kurzu probíhá v Autoškole Eliška Houdková, Podbranská 54, Horažďovice a praktická výuka v STK a SME Horažďovice, Tyršova 356, Horažďovice viz http://stk.horazdovice.cz/ . Horažďovice jsou vzdálené 60 km od Plzně (1h 12 min vlakem) a 74 km od Českých Budějovic (1h 10 min. vlakem). Parkování je možné na ulici.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
Hotel Prácheň, Strakonická 152, 341 01 Horažďovice, tel.: 733 532 067, 376 383 634, 1 lůžko - 590 Kč, 2 lůžka - 950 Kč, parkoviště, vzdálenost od místa kurzů cca 300 m
Hotel Bílá Růže, Hradební 65, 341 01 Horažďovice, tel.: 728 749 943,1 lůžko - 400Kč, 2 - lůžka 700 Kč, parkování na veřejné komunikaci, vzdálenost od místa kurzů cca 15m
Ubytovna Houba, Komenského 655, 341 01 Horažďovice, tel.: 724 031 504, 1 lůžko - 300Kč, parkoviště, vzdálenost od místa kurzů cca 1200m

Pitný režim během kurzů je zajištěn.

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

V průměru téměř tři sta nehod za den

Roční statistika dopravních nehod za rok 2019 zaznamenala další nárůst celkového počtu…

Konec Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí?

Jak již napovídá název článku, mohlo by se zdát, že Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě…

Reflexní vesta u nás a v Evropě

Povinnost mít ve vozidle oděvní doplňky s retroreflexními prvky stanoví pro české řidiče zákon o…

PF 2020

Vážení kolegové, pravidelní i příležitostní čtenáři, děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další…