ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik K zdokonalovací

Kontrolní technik K zdokonalovací

 

Zdokonalovací kurz kontrolních techniků typu K

místo konání: Zotavovna VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4 - Nusle 
místo konání přezkoušení: Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
cena pro rok 2020: 2.990,- Kč včetně DPH

Zdokonalovací kurz a přezkoušení z odborné způsobilosti „kontrolních techniků typu K“ jsou organizačně zabezpečovány Centrem služeb pro silniční dopravu, které na základě pověření Ministerstva dopravy zařazuje i jednotlivé techniky do konkrétních kurzů. Povinnost absolvovat tato školení a přezkoušení z odborné způsobilosti jednou za dva roky je dáno pro držitele osvědčení kontrolního technika typu K v § 25, odst. 4. vyhl. č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

V případě obsazení kurzu méně jak 12 účastníky, si Centrum služeb pro silniční dopravu vyhrazuje právo tento kurz nejpozději týden před jeho konáním zrušit. Zájemcům bude nabídnut náhradní termín.

Termíny 2020:

Na základě usnesení vlády č. 1262 a účinného stupně protiepidemického opatření nemohou být do odvolání pořádány vzdělávací akce, zkoušky a přezkoušení v prezenční formě určené pro větší počet kontrolních techniků, než je dovoleno příslušným stupněm PES. O obnovení zkoušek a přezkoušení kontrolních techniků po přechodu protiepidemických opatření na nižší stupeň, spolu s termíny náhradních kurzů vás budeme informovat. 
Platnost profesního osvědčení kontrolního technika (mechanika), které nemohlo být prodlouženo vzhledem k nařízené karanténě nebo k mimořádným opatřením (nemožnost se zúčastnit z těchto důvodů kurzu nebo přezkoušení), prodlouží Ministerstvo dopravy na základě žádosti nejdéle do 31.3.2021. 

Bez přijetí žádosti nebude po vypršení platnosti profesního osvědčení umožněn kontrolnímu technikovi přístup do IS TP. Celé znění Informace je zde.

Termín Stav Účastníci
22.2. - 24.2.2021 VOLNO Seznam
12.4. - 14.4. 2021 VOLNO Seznam
26.4. - 28.4.2021 VOLNO Seznam
10.5. - 12.5.2021 VOLNO
24.5. - 26.5. 2021 VOLNO
14.6. - 16.6.2021 VOLNO


Poplatky Ministerstvu dopravy: K potvrzení zařazení do kurzu je nezbytné zaslat řádně vyplněnou přihlášku (ke stažení zde), kopii řidičského průkazu a uhradit zálohovou fakturu.

  • dle vyhlášky č. 341/ 2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 26 (Druh a výše úhrady) - hotově částka ve výši 300,- Kč
  • dle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, položka 22/f přílohy (správní poplatky) - kolek ve výši 50,- Kč

V případě zájmu lze kolek objednat minimálně 1 týden před zahájením kurzu telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Na zahájení kurzu i k přezkoušení si sebou přineste: originál razítka kontrolního technika typu K vydaného Ministerstvem dopravy, originál osvědčení kontrolního technika typu K, originál osvědčení kontrolního technika STK, řidičský průkaz, průkaz totožnosti a ochranný prostředek dýchacích cest jako je ústenka, rouška, respirátor nebo jiné zakrytí nosu a úst.

Ubytování lze objednat přímo v Zotavovně VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha 4 - Nusle 
on-line na www.zotavovnapraha.com
nebo na recepci - tel.: 261 214 506, 778 477 099, e-mail: recepce@zotavovna.eu.
Upozorňujeme na Zóny placeného stání v městské části Prahy 4.

Kontakt:
Centrum služeb pro silniční dopravu
nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1
Miluše Coufalová Hrabinová
e-mail: kurzy@cspsd.cz
tel.: 225 131 711, 602 189 175

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…