ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik K zdokonalovací

Kontrolní technik K zdokonalovací

Zdokonalovací kurz kontrolních techniků typu K

Místo konání dle upřesnění v tabulce:

Zotavovna VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4 - Nusle nebo Ministerstvo dopravy 

Místo konání přezkoušení: Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Cena pro rok 2022: 2.990 Kč včetně DPH

Zdokonalovací kurz a přezkoušení z odborné způsobilosti „kontrolních techniků typu K“ jsou organizačně zabezpečovány Centrem služeb pro silniční dopravu, které na základě pověření Ministerstva dopravy zařazuje jednotlivé techniky do konkrétních kurzů s ohledem na ukončení platnosti jejich profesního osvědčení. Povinnost absolvovat tato školení a přezkoušení z odborné způsobilosti jednou za dva roky je dáno pro držitele osvědčení kontrolního technika typu K v § 25, odst. 4. vyhl. č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

K potvrzení zařazení do kurzu je nezbytné zaslat řádně vyplněnou přihlášku (ke stažení zde), kopii řidičského průkazu a uhradit zálohovou fakturu.

Termíny kurzů:

Mimo období mimořádných opatření je předpoklad, že přezkoušení bude probíhat následující den po proběhlém kurzu. Účastníci konkrétních kurzů budou o termínu přezkoušení informováni.

Termín Místo konání Stav
20.02 .- 22.02.2023 Ministerstvo dopravy, Praha 1 ZRUŠENO
24.04. - 26.04.2023 Ministerstvo dopravy, Praha 1 ZRUŠENO
22.05. - 24.05.2023 Ministerstvo dopravy, Praha 1 VOLNO
19.06. - 21.06.2023 Praha - bude upřesněno VOLNO
18.09. - 20.09.2023 Praha - bude upřesněno VOLNO
16.10. - 18.10.2023 Praha - bude upřesněno VOLNO
27.11. - 29.11.2023 Praha - bude upřesněno VOLNO
11.12. - 13.12.2023
Praha - bude upřesněno VOLNO

V případě obsazení kurzu méně jak 12 účastníky, si Centrum služeb pro silniční dopravu vyhrazuje právo tento kurz nejpozději týden před jeho konáním zrušit. Zájemcům bude nabídnut náhradní termín.

Centrum služeb pro silniční dopravu si vyhrazuje právo také kurz zrušit v případě aktuální nepříznivé epidemické situace v místě konání kurzu nebo v případě nařízené karantény pro lektora/-y.

Na zahájení kurzu i k přezkoušení si sebou přineste: originál razítka kontrolního technika typu K vydaného Ministerstvem dopravy, originál osvědčení kontrolního technika typu K, originál osvědčení kontrolního technika STK, řidičský průkaz, průkaz totožnosti. 

Na přezkoušení musíte mít dále vyplněné čestné prohlášení a žádost o prodloužení platnosti profesního osvědčení a uhrazené poplatky Ministerstvu dopravy:

  • dle vyhlášky č. 341/ 2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 26 (Druh a výše úhrady) - hotově částka ve výši 300 Kč
  • dle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, položka 22/f přílohy (správní poplatky) - kolek ve výši 50 Kč

V případě zájmu lze kolek objednat minimálně 1 týden před zahájením kurzu telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Ubytování lze objednat např. v Zotavovně VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha 4 - Nusle 

on-line na www.zotavovnapraha.com nebo na
recepci tel.: 261 214 506, 778 477 099, e-mail: recepce@zotavovna.eu.

Upozorňujeme na Zóny placeného stání v městské části Prahy 4.

Kontakt:
Centrum služeb pro silniční dopravu
nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1
Alena Mašatová
e-mail: kurzy@cspsd.cz
tel.: 770 125 650, 225 131 711

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…