ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik prohlubovací

Kontrolní technik prohlubovací

 Prohlubovací kurzy pro kontrolní techniky se stávajícím oprávněním pro ME i bez oprávnění pro ME

 • Prohlubovací kurz pro kontrolní techniky (s oprávněním ME), je určen pro držitele platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018, který je zároveň i držitelem platného profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018 a držitele profesního osvědčení kontrolního technika, kterým končí do jednoho roku platnost oprávnění nebo jehož platnost skončila, ale je ve lhůtě 2 let podle odst. 3) § 61 vyhlášky č. 211/2018 Sb. Osnova výuky a postup přezkoušení jsou dle přílohy    14. písm. b) a přílohy 15. písm. b) vyhlášky č. 211/2018 Sb. Část kurzu ME je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušený plný rozsah paliv. Délka kurzu je 5 dnů a 1 den přezkoušení v místech a termínech vypsaných Ministerstvem dopravy viz.

Termíny a místa kurzů:

Datum konání Místo Stav Cena v Kč s DPH Nejbližší přezkoušení
17.04. - 21.04. 2023 Brno, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno OBSAZENO 11.900,- 11.05.2023
Praha
22.05. - 26.05.2023 Ostrava - Vítkovice, SŠ technická a dopravní, Moravská 2/964 ZRUŠENO
08.06.2023
Praha
29.05. - 02.06.2023 Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B a Hotel Na Jižní, Jižní čtvrt 2657/11, Přerov ZRUŠENO
08.06.2023
Praha
12.06. - 16.06. 2023 Trutnov, STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov OBSAZENO 11.900,- 04.07.2023
Praha
28.08. - 01.09.2023 Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B a Hotel Na Jižní, Jižní čtvrt 2657/11, Přerov ZRUŠENO

27.09.2023
Praha *)
18.09. - 22.9.2023 Ostrava - Vítkovice, SŠ technická a dopravní, Moravská 2/964 ZRUŠENO
27.09.2023
Praha *)
06.11. - 10.11.2023 Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B a Hotel Na Jižní, Jižní čtvrt 2657/11, Přerov ZRUŠENO
23.11.2023
Praha *)
04.12. - 08.12.2023 Trutnov, STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov VOLNO 11.900,- 13.12.2023
Praha *)

*) Pozn.: Vzhledem k připravované změně papírových testů za elektronické přezkušování v prostředí IS TP může dojít od podzimu 2023 ke změně místa přezkoušení.

 • Prohlubovací kurz kontrolního technika (bez oprávnění ME), který je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018 a není držitelem profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018.  - NENABÍZÍME

Další informace:

Prohlubovací kurzy pro kontrolní techniky pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy. Kurzy jsou určeny pro kontrolní techniky, kteří musí podle § 61 zákona č. 56/2001 Sb. absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika v posledním roce platnosti profesního průkazu, tj. každé 3 roky.

Zveřejněná místa a termíny konání kurzů mohou být upravovány podle zájmu účastníků. Minimální počet pro otevření kurzu je 10 účastníků. Centrum služeb pro silniční dopravu si vyhrazuje právo také kurz zrušit v případě aktuální nepříznivé epidemické situace v místě konání kurzu nebo v případě nařízené karantény pro lektora/-y.

K zařazení do kurzu jsou potřebné tyto doklady:

 • řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni ,
 • zaslání skenu profesního osvědčení kontrolního technika případně mechanika měření emisí, pokud jsou na osvědčeních záznamy i z druhé strany musí být oskenovány obě strany. (Originál profesního osvědčení nesmí být zalaminovaný a předkládá se při zahájení kurzu a při zkoušce.),
 • zaslání oboustranného skenu řidičského průkazu,
 • uhrazení kurzovného před zahájením kurzu na základě zaslané faktury.

Na kurz si sebou přineste:

 • platný občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad,
 • řidičský průkaz,
 • originál profesního osvědčení kontrolního technika případně mechanika měření emisí,
 • ochranný prostředek dýchacích cest podle aktuálně platného nařízení Ministerstva zdravotnictví viz,
 • potvrzení o splnění podmínek pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Výtah opatření je umístěn ZDE.

Dále doporučujeme si vzít sebou psací potřeby, zákon č. 56/2001 Sb. a vyhlášky vztahující se k probírané problematice a oblečení vhodné k praktické části výuky. Jako přípravu na dotazy během diskuse je možno si nastudovat soubor zkušebních otázek, který jsou spolu s Pravidly pro provádění zkoušek a přezkoušení zveřejněny na webu Ministerstva dopravy:  http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/STK/Otazky-ke-zkouskam.

Přezkoušení:

Přezkoušení a opakované přezkoušení podle přílohy č. 15. vyhlášky č. 211/ 2018 Sb. jsou naplánována Ministerstvem dopravy zpravidla jedenkrát měsíčně, většinou v Praze. Termíny, místa přezkoušení, seznam dokladů, které musíte předložit při přezkoušení naleznete na: https://www.cspsd.cz/kontrolni-technik/prezkouseni. Na přezkoušení se musíte přihlásit prostřednictvím školicí organizace.

Kontakt:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.
nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1

Alena Mašatová, tel.: 225 131 711, 770 125 650 
e-mail: kurzy@cspsd.cz


Místa konání kurzů:

Trutnov - Centrum služeb pro silniční dopravu - STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov viz http://www.cspsd.cz/kontakt-a-oteviraci-doba-1. V areálu STK je možné parkovat.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
Hotel Patria, Náchodská 358, 541 01 Trutnov, tel.:499 811 241, 499 811 244
Penzion U Tomanů, Rýchorská 563, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 909, 736 533 744
Penzion VERONIKA, Rýchorská 96, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 694, 731 119 516, 728 059 152
Penzion Hűbnerová, Kalná Voda 60, 542 23 Mladé Buky, tel.: 731 463 293, 604 231 845
Penzion Měšťanský dům, nám. Svornosti 497, 542 24 Svoboda nad Úpou, tel.: 499 871 319, 603 217 766
Penzion Josef Mak, Kalná Voda 35, 542 23 Mladé Buky, tel.: 605 911 356, 775 155 823

Nápoje jsou k dispozici v automatu na recepci.


Brno - Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno - Královo Pole viz www.issabrno.cz . Parkování je možné na ulici.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně.

ISŠA nabízí volné kapacity ubytování a obědy. Další informace k ubytování a stravování podá pí Marie Strakoňová, tel.: 530 354 184, e-mail: marie.strakonova@issabrno.cz.

  Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Ostrava - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Ostrava – Vítkovice viz www.sstd.cz . Parkování je možné na ulici.

  Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně.

Škola nabízí obědy. Další informace podá a objednávky, nejpozději 3 dny před požadovaným termínem, přijímá pí Plevová, tel.: 555 503 406, lenka.plevova@sstd.cz .

  Pitný režim během kurzů je zajištěn. K dalšímu občerstvení je možno využít nápojové a jídelní automaty v prostorách školy.


Přerov- MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B (areál STS), Přerov viz http://www.motorexpert.cz/

  Ubytování a stravování:

Součástí ceny kurzu jsou obědy a pitný režim včetně kávy.

Ubytování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Ubytování je možno najít např. na: http://www.google.cz/maps/search/penzion+prerov
Hotel FIT Přerov ( http://www.hotelfit.cz/) poskytuje účastníkům kurzů slevu, pokud je jejich účast v kurzech dopředu potvrzena. Potvrzení zajišťuje MOTOR expert, s.r.o.


Ústí nad Labem - Motoristický areál Úžín, Havířská 360/29, Ústí nad Labem - Všebořice viz www.stk-usti.cz/ . V areálu STK je možné parkovat.

Učebna se nachází v přízemí a vstup do budovy je z pravého boku budovy STK.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
http://www.google.cz/maps/search/penzion+Usti+nad+...
Interhotel Bohemia, Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 311 111
Penzion Duel, Moskevská 1507/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 064
Hotel Bonaparte, Ústecká 390, 403 39 Chlumec, tel.: 411 192 062

  Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Horažďovice - Zahájení a teoretická část kurzu probíhá v Autoškole Eliška Houdková, Podbranská 54, Horažďovice a praktická výuka v STK a SME Horažďovice, Tyršova 356, Horažďovice viz http://stk.horazdovice.cz/ . Horažďovice jsou vzdálené 60 km od Plzně (1h 12 min vlakem) a 74 km od Českých Budějovic (1h 10 min. vlakem). Parkování je možné na ulici.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
Hotel Prácheň, Strakonická 152, 341 01 Horažďovice, tel.: 733 532 067, 376 383 634, 1 lůžko - 590 Kč, 2 lůžka - 950 Kč, parkoviště, vzdálenost od místa kurzů cca 300 m
Hotel Bílá Růže, Hradební 65, 341 01 Horažďovice, tel.: 728 749 943,1 lůžko - 400Kč, 2 - lůžka 700 Kč, parkování na veřejné komunikaci, vzdálenost od místa kurzů cca 15m
Ubytovna Houba, Komenského 655, 341 01 Horažďovice, tel.: 724 031 504, 1 lůžko - 300Kč, parkoviště, vzdálenost od místa kurzů cca 1200m

Pitný režim během kurzů je zajištěn.

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…