ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik prohlubovací

Kontrolní technik prohlubovací

 Prohlubovací kurzy pro kontrolní techniky se stávajícím oprávněním pro ME i bez oprávnění pro ME

 • Prohlubovací kurz pro kontrolní techniky (s oprávněním ME), je určen pro držitele platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018, který je zároveň i držitelem platného profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018 a držitele profesního osvědčení kontrolního technika, kterým končí do jednoho roku platnost oprávnění nebo jehož platnost skončila, ale je ve lhůtě 2 let podle odst. 3) § 61 vyhlášky č. 211/2018 Sb. Osnova výuky a postup přezkoušení jsou dle přílohy    14. písm. b) a přílohy 15. písm. b) vyhlášky č. 211/2018 Sb. Část kurzu ME je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušený plný rozsah paliv. Délka kurzu je 5 dnů a 1 den přezkoušení v místech a termínech vypsaných Ministerstvem dopravy viz.

Termíny a místa kurzů:

Datum konání Místo Stav Cena v Kč s DPH Nejbližší přezkoušení
17.04. - 21.04. 2023 Brno, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno OBSAZENO 11.900,- 11.05.2023
Praha
22.05. - 26.05.2023 Ostrava - Vítkovice, SŠ technická a dopravní, Moravská 2/964 ZRUŠENO
08.06.2023
Praha
29.05. - 02.06.2023 Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B a Hotel Na Jižní, Jižní čtvrt 2657/11, Přerov ZRUŠENO
08.06.2023
Praha
12.06. - 16.06. 2023 Trutnov, STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov OBSAZENO 11.900,- 04.07.2023
Praha
28.08. - 01.09.2023 Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B a Hotel Na Jižní, Jižní čtvrt 2657/11, Přerov ZRUŠENO

27.09.2023
Praha *)
18.09. - 22.9.2023 Ostrava - Vítkovice, SŠ technická a dopravní, Moravská 2/964 ZRUŠENO
27.09.2023
Praha *)
06.11. - 10.11.2023 Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B a Hotel Na Jižní, Jižní čtvrt 2657/11, Přerov ZRUŠENO
23.11.2023
Praha *)
04.12. - 08.12.2023 Trutnov, STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov VOLNO 11.900,- 13.12.2023
Praha *)

*) Pozn.: Vzhledem k připravované změně papírových testů za elektronické přezkušování v prostředí IS TP může dojít od podzimu 2023 ke změně místa přezkoušení.

 • Prohlubovací kurz kontrolního technika (bez oprávnění ME), který je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018 a není držitelem profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018.  - NENABÍZÍME

Další informace:

Prohlubovací kurzy pro kontrolní techniky pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy. Kurzy jsou určeny pro kontrolní techniky, kteří musí podle § 61 zákona č. 56/2001 Sb. absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika v posledním roce platnosti profesního průkazu, tj. každé 3 roky.

Zveřejněná místa a termíny konání kurzů mohou být upravovány podle zájmu účastníků. Minimální počet pro otevření kurzu je 10 účastníků. Centrum služeb pro silniční dopravu si vyhrazuje právo také kurz zrušit v případě aktuální nepříznivé epidemické situace v místě konání kurzu nebo v případě nařízené karantény pro lektora/-y.

K zařazení do kurzu jsou potřebné tyto doklady:

 • řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni ,
 • zaslání skenu profesního osvědčení kontrolního technika případně mechanika měření emisí, pokud jsou na osvědčeních záznamy i z druhé strany musí být oskenovány obě strany. (Originál profesního osvědčení nesmí být zalaminovaný a předkládá se při zahájení kurzu a při zkoušce.),
 • zaslání oboustranného skenu řidičského průkazu,
 • uhrazení kurzovného před zahájením kurzu na základě zaslané faktury.

Na kurz si sebou přineste:

 • platný občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad,
 • řidičský průkaz,
 • originál profesního osvědčení kontrolního technika případně mechanika měření emisí,
 • ochranný prostředek dýchacích cest podle aktuálně platného nařízení Ministerstva zdravotnictví viz,
 • potvrzení o splnění podmínek pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Výtah opatření je umístěn ZDE.

Dále doporučujeme si vzít sebou psací potřeby, zákon č. 56/2001 Sb. a vyhlášky vztahující se k probírané problematice a oblečení vhodné k praktické části výuky. Jako přípravu na dotazy během diskuse je možno si nastudovat soubor zkušebních otázek, který jsou spolu s Pravidly pro provádění zkoušek a přezkoušení zveřejněny na webu Ministerstva dopravy:  http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/STK/Otazky-ke-zkouskam.

Přezkoušení:

Přezkoušení a opakované přezkoušení podle přílohy č. 15. vyhlášky č. 211/ 2018 Sb. jsou naplánována Ministerstvem dopravy zpravidla jedenkrát měsíčně, většinou v Praze. Termíny, místa přezkoušení, seznam dokladů, které musíte předložit při přezkoušení naleznete na: https://www.cspsd.cz/kontrolni-technik/prezkouseni. Na přezkoušení se musíte přihlásit prostřednictvím školicí organizace.

Kontakt:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.
nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1

Alena Mašatová, tel.: 225 131 711, 770 125 650 
e-mail: kurzy@cspsd.cz


Místa konání kurzů:

Trutnov - Centrum služeb pro silniční dopravu - STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov viz http://www.cspsd.cz/kontakt-a-oteviraci-doba-1. V areálu STK je možné parkovat.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
Hotel Patria, Náchodská 358, 541 01 Trutnov, tel.:499 811 241, 499 811 244
Penzion U Tomanů, Rýchorská 563, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 909, 736 533 744
Penzion VERONIKA, Rýchorská 96, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 694, 731 119 516, 728 059 152
Penzion Hűbnerová, Kalná Voda 60, 542 23 Mladé Buky, tel.: 731 463 293, 604 231 845
Penzion Měšťanský dům, nám. Svornosti 497, 542 24 Svoboda nad Úpou, tel.: 499 871 319, 603 217 766
Penzion Josef Mak, Kalná Voda 35, 542 23 Mladé Buky, tel.: 605 911 356, 775 155 823

Nápoje jsou k dispozici v automatu na recepci.


Brno - Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno - Královo Pole viz www.issabrno.cz . Parkování je možné na ulici.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně.

ISŠA nabízí volné kapacity ubytování a obědy. Další informace k ubytování a stravování podá pí Marie Strakoňová, tel.: 530 354 184, e-mail: marie.strakonova@issabrno.cz.

  Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Ostrava - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Ostrava – Vítkovice viz www.sstd.cz . Parkování je možné na ulici.

  Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně.

Škola nabízí obědy. Další informace podá a objednávky, nejpozději 3 dny před požadovaným termínem, přijímá pí Plevová, tel.: 555 503 406, lenka.plevova@sstd.cz .

  Pitný režim během kurzů je zajištěn. K dalšímu občerstvení je možno využít nápojové a jídelní automaty v prostorách školy.


Přerov- MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B (areál STS), Přerov viz http://www.motorexpert.cz/

  Ubytování a stravování:

Součástí ceny kurzu jsou obědy a pitný režim včetně kávy.

Ubytování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Ubytování je možno najít např. na: http://www.google.cz/maps/search/penzion+prerov
Hotel FIT Přerov ( http://www.hotelfit.cz/) poskytuje účastníkům kurzů slevu, pokud je jejich účast v kurzech dopředu potvrzena. Potvrzení zajišťuje MOTOR expert, s.r.o.


Ústí nad Labem - Motoristický areál Úžín, Havířská 360/29, Ústí nad Labem - Všebořice viz www.stk-usti.cz/ . V areálu STK je možné parkovat.

Učebna se nachází v přízemí a vstup do budovy je z pravého boku budovy STK.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
http://www.google.cz/maps/search/penzion+Usti+nad+...
Interhotel Bohemia, Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 311 111
Penzion Duel, Moskevská 1507/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 064
Hotel Bonaparte, Ústecká 390, 403 39 Chlumec, tel.: 411 192 062

  Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Horažďovice - Zahájení a teoretická část kurzu probíhá v Autoškole Eliška Houdková, Podbranská 54, Horažďovice a praktická výuka v STK a SME Horažďovice, Tyršova 356, Horažďovice viz http://stk.horazdovice.cz/ . Horažďovice jsou vzdálené 60 km od Plzně (1h 12 min vlakem) a 74 km od Českých Budějovic (1h 10 min. vlakem). Parkování je možné na ulici.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
Hotel Prácheň, Strakonická 152, 341 01 Horažďovice, tel.: 733 532 067, 376 383 634, 1 lůžko - 590 Kč, 2 lůžka - 950 Kč, parkoviště, vzdálenost od místa kurzů cca 300 m
Hotel Bílá Růže, Hradební 65, 341 01 Horažďovice, tel.: 728 749 943,1 lůžko - 400Kč, 2 - lůžka 700 Kč, parkování na veřejné komunikaci, vzdálenost od místa kurzů cca 15m
Ubytovna Houba, Komenského 655, 341 01 Horažďovice, tel.: 724 031 504, 1 lůžko - 300Kč, parkoviště, vzdálenost od místa kurzů cca 1200m

Pitný režim během kurzů je zajištěn.

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…