ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik prohlubovací

Kontrolní technik prohlubovací

 Prohlubovací kurzy pro kontrolní techniky se stávajícím oprávněním pro ME i bez oprávnění pro ME

Na základě usnesení vlády č. 1262 a účinného stupně protiepidemického opatření nemohou být do odvolání pořádány vzdělávací akce, zkoušky a přezkoušení v prezenční formě určené pro větší počet kontrolních techniků, než je dovoleno příslušným stupněm PES. O obnovení zkoušek a přezkoušení kontrolních techniků po přechodu protiepidemických opatření na nižší stupeň, spolu s termíny náhradních kurzů vás budeme informovat. 
Platnost profesního osvědčení kontrolního technika (mechanika), které nemohlo být prodlouženo vzhledem k nařízené karanténě nebo k mimořádným opatřením (nemožnost se zúčastnit z těchto důvodů kurzu nebo přezkoušení), prodlouží Ministerstvo dopravy na základě žádosti nejdéle do 31.3.2021. 

Bez přijetí žádosti nebude po vypršení platnosti profesního osvědčení umožněn kontrolnímu technikovi přístup do IS TP. Celé znění Informace je zde.

  • Prohlubovací kurz pro kontrolní techniky (s oprávněním ME), je určen pro držitele platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018, který je zároveň i držitelem platného profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018 a držitele profesního osvědčení kontrolního technika, kterým končí do jednoho roku platnost oprávnění nebo jehož platnost skončila, ale je ve lhůtě 2 let podle odst. 3) § 61 vyhlášky č. 211/2018 Sb. Osnova výuky a postup přezkoušení jsou dle přílohy    14. písm. b) a přílohy 15. písm. b) vyhlášky č. 211/2018 Sb. Část kurzu ME je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušený plný rozsah paliv. Délka kurzu je 5 dnů a 1 den přezkoušení v místech a termínech vypsaných Ministerstvem dopravy viz.

Termíny a místa kurzů:

Datum konání Místo Stav Cena v Kč s DPH Nejbližší přezkoušení
25.01. - 29.01.2021 Trutnov, STK Trutnov, Mladobucká 483 VOLNO 18.02.2021 Praha

Brno, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno 11.900,00

Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B, Přerov - V ceně kurzu jsou zahrnuty obědy a pitný režim 12.400,00

Ostrava - Vítkovice, SŠ technická a dopravní, Moravská 2/964 11.900,00

  • Prohlubovací kurz kontrolního technika (bez oprávnění ME), který je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018 a není držitelem profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018. Osnova výuky a postup přezkoušení jsou dle přílohy 14. písm. c) a přílohy 15. písm. c) vyhlášky č. 211/2018 Sb. Účastníci po úspěšném přezkoušení a splnění všech podmínek budou moci provádět ME. Délka kurzu je 5 dnů a 2 dny přezkoušení. Praktická část přezkoušení je součástí kurzu a koná se v místě konání kurzu. Teoretická část přezkoušení se koná v místech a termínech vypsaných Ministerstvem dopravy viz.

Termíny a místa kurzů:

Datum konání Místo Stav Cena v Kč s DPH Nejbližší přezkoušení
25.01. - 29.01.2021 + 02.02.2021 Trutnov, STK Trutnov, Mladobucká 483  VOLNO 18.02.2021 Praha

Brno, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno
14.300,00
  Horažďovice, teorie a zahájení: Podbranská 54,  praktická výuka: Tyršova 356, Horažďovice 14.300,00

Přerov, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B, Přerov - V ceně kurzu jsou zahrnuty obědy a pitný režim
14.800,00

Ústí nad Labem, Motoristický areál Úžín, Havířská 360/29, Ústí nad Labem - Všebořice
14.300,00

Ostrava - Vítkovice, SŠ technická a dopravní, Moravská 2/964 14.300,00

Další informace:

Prohlubovací kurzy pro kontrolní techniky pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy. Kurzy jsou určeny pro kontrolní techniky, kteří musí podle § 61 zákona č. 56/2001 Sb. absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika v posledním roce platnosti profesního průkazu, tj. každé 3 roky.

Zveřejněná místa a termíny konání kurzů mohou být upravovány podle zájmu účastníků. Minimální počet pro otevření kurzu je 10 účastníků.

K zařazení do kurzu jsou potřebné tyto doklady:

  • řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni ,
  • zaslání skenu profesního osvědčení kontrolního technika případně mechanika měření emisí, pokud jsou na osvědčeních záznamy i z druhé strany musí být oskenovány obě strany. (Originál profesního osvědčení nesmí být zalaminovaný a předkládá se při zahájení kurzu a při zkoušce.),
  • zaslání oboustranného skenu řidičského průkazu,
  • uhrazení kurzovného před zahájením kurzu na základě zaslané faktury.

Na kurz si sebou přineste:

  • platný občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad,
  • řidičský průkaz,
  • originál profesního osvědčení kontrolního technika případně mechanika měření emisí,
  • ochranný prostředek dýchacích cest jako je ústenka, rouška, respirátor nebo jiné zakrytí nosu a úst.

Dále doporučujeme si vzít sebou psací potřeby, zákon č. 56/2001 Sb. a vyhlášky vztahující se k probírané problematice a oblečení vhodné k praktické části výuky. Jako přípravu na dotazy během diskuse je možno si nastudovat soubor zkušebních otázek, který jsou spolu s Pravidly pro provádění zkoušek a přezkoušení zveřejněny na webu Ministerstva dopravy:  http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/STK/Otazky-ke-zkouskam.

Přezkoušení:

Přezkoušení a opakované přezkoušení podle přílohy č. 15. vyhlášky č. 211/ 2018 Sb. jsou naplánována Ministerstvem dopravy zpravidla jedenkrát měsíčně, většinou v Praze. Termíny, místa přezkoušení, seznam dokladů, které musíte předložit při přezkoušení naleznete na: https://www.cspsd.cz/kontrolni-technik/prezkouseni. Na přezkoušení se musíte přihlásit prostřednictvím školicí organizace.

Kontakt:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.
nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1

Miluše Coufalová Hrabinová
e-mail: kurzy@cspsd.cz
tel.: 225 131 711, 602 189 175


Místa konání kurzů:

Brno - Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno - Královo Pole viz www.issabrno.cz . Parkování je možné na ulici.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně.

ISŠA nabízí volné kapacity ubytování a obědy. Další informace podá a objednávky přijímá Mgr. Krejčí, tel.: 530 354 112, e-mail: pavel.krejci@issabrno.cz

  Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Ostrava - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Ostrava – Vítkovice viz www.sstd.cz . Parkování je možné na ulici.

  Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně.

Škola nabízí obědy. Další informace podá a objednávky, nejpozději 3 dny před požadovaným termínem, přijímá pí Plevová, tel.: 555 503 406, lenka.plevova@sstd.cz .

  Pitný režim během kurzů je zajištěn. K dalšímu občerstvení je možno využít nápojové a jídelní automaty v prostorách školy.


Přerov- MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B (areál STS), Přerov viz http://www.motorexpert.cz/

  Ubytování a stravování:

Součástí ceny kurzu jsou obědy a pitný režim včetně kávy.

Ubytování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Ubytování je možno najít např. na: http://www.google.cz/maps/search/penzion+prerov
Hotel FIT Přerov ( http://www.hotelfit.cz/) poskytuje účastníkům kurzů slevu, pokud je jejich účast v kurzech dopředu potvrzena. Potvrzení zajišťuje MOTOR expert, s.r.o.


Trutnov - Centrum služeb pro silniční dopravu - STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov viz http://www.cspsd.cz/kontakt-a-oteviraci-doba-1. V areálu STK je možné parkovat.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
Hotel Patria, Náchodská 358, 541 01 Trutnov, tel.:499 811 241, 499 811 244
Penzion U Tomanů, Rýchorská 563, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 909, 736 533 744
Penzion VERONIKA, Rýchorská 96, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 694, 731 119 516, 728 059 152
Penzion Hűbnerová, Kalná Voda 60, 542 23 Mladé Buky, tel.: 731 463 293, 604 231 845
Penzion Měšťanský dům, nám. Svornosti 497, 542 24 Svoboda nad Úpou, tel.: 499 871 319, 603 217 766
Penzion Josef Mak, Kalná Voda 35, 542 23 Mladé Buky, tel.: 605 911 356, 775 155 823

  Nápoje jsou k dispozici v automatu na recepci.


Ústí nad Labem - Motoristický areál Úžín, Havířská 360/29, Ústí nad Labem - Všebořice viz www.stk-usti.cz/ . V areálu STK je možné parkovat.

Učebna se nachází v přízemí a vstup do budovy je z pravého boku budovy STK.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
http://www.google.cz/maps/search/penzion+Usti+nad+...
Interhotel Bohemia, Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 311 111
Penzion Duel, Moskevská 1507/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 064
Hotel Bonaparte, Ústecká 390, 403 39 Chlumec, tel.: 411 192 062

  Pitný režim během kurzů je zajištěn.


Horažďovice - Zahájení a teoretická část kurzu probíhá v Autoškole Eliška Houdková, Podbranská 54, Horažďovice a praktická výuka v STK a SME Horažďovice, Tyršova 356, Horažďovice viz http://stk.horazdovice.cz/ . Horažďovice jsou vzdálené 60 km od Plzně (1h 12 min vlakem) a 74 km od Českých Budějovic (1h 10 min. vlakem). Parkování je možné na ulici.

  Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:
Hotel Prácheň, Strakonická 152, 341 01 Horažďovice, tel.: 733 532 067, 376 383 634, 1 lůžko - 590 Kč, 2 lůžka - 950 Kč, parkoviště, vzdálenost od místa kurzů cca 300 m
Hotel Bílá Růže, Hradební 65, 341 01 Horažďovice, tel.: 728 749 943,1 lůžko - 400Kč, 2 - lůžka 700 Kč, parkování na veřejné komunikaci, vzdálenost od místa kurzů cca 15m
Ubytovna Houba, Komenského 655, 341 01 Horažďovice, tel.: 724 031 504, 1 lůžko - 300Kč, parkoviště, vzdálenost od místa kurzů cca 1200m

Pitný režim během kurzů je zajištěn.

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…